Međuetnički odnosi i interkulturalizam

Medium_tjedan_izbjeglice

Uključite se u 5. tjedan IZBJEGLICAma!

Koordinacija organizacija civilnog društva za integraciju izbjeglica poziva vas da se priključite održavanju 5. Tjedna IZBJEGLICAma. Manifestacija se počela održavati prije 5 godina u Zagrebu te smo se svake godine širili u sve više gradova.

Prošle godine poziv za sudjelovanjem otvorili smo svim zainteresiranim pojedincima, kolektivima i gradovima koji žele obilježiti Svjetski dan izbjeglica te u svojim lokalnim sredinama organizirati konkretno događanje.

Medium_timthumb

Protiv rasizma i ksenofobije - za jednakost izbjeglica i etničkih manjina

Centar za mirovne studije u 2017. godini nastavio je suradnju s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Centrom za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija - CEDIM i organizacijom Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj na provedbi aktivnosti pod zajedničkim nazivom „Rasizam i ksenofobija: za jednakost izbjeglica i etničkih manjina“ – „Racism and xenophobia: for refugee and ethnic equality“.

Medium_bigstock-racial-equality-41812207-300x142

Protiv rasizma i ksenofobije - za izbjegličku i etničku jednakost

U 2016. godini Centar za mirovne studije je u suradnji s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Centrom za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija - CEDIM i organizacijom Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj provodio aktivnosti pod nazivom „Rasizam i ksenofobija: za izbjegličku i etničku jednakost“ – „Racism and xenophobia: for refugee and ethnic equality“.

Medium_konferencija_2

Mnogo je sive zone u provedbi manjinskih prava

U sklopu Volonterskog kampa u Pakracu u četvrtak 16. srpnja u Gradskoj je vijećnici održana konferencija 'Značaj nacionalnih manjina u društvima danas' na kojoj su volonteri imali priliku naučiti više o pravima, ovlastima i obavezama Vijeća nacionalnih manjina, ali i upoznati se sa stvarnim problemima češke, talijanske i srpske manjine u Pakracu.