Protiv rasizma i ksenofobije - za izbjegličku i etničku jednakost

Large_bigstock-racial-equality-41812207-300x142

U 2016. godini Centar za mirovne studije je u suradnji s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Centrom za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija - CEDIM i organizacijom Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj provodio aktivnosti pod nazivom „Rasizam i ksenofobija: za izbjegličku i etničku jednakost“ – „Racism and xenophobia: for refugee and ethnic equality“.

Aktivnosti uključuju širok spektar integracije, zagovaranja, edukacija, istraživanja i javnih događanja s ciljem sinergiziranja rada institucija i organizacija civilnog društva u borbi protiv rasizma, ksenofobije i diskriminacije na etničkoj osnovi.

Do sada smo organizirali i suorganizirali više javnih događanja tematski vezanih uz borbu protiv rasizma i ksenofobije, održana su dva kolegija na Mirovnim studijima te je organiziran niz sastanaka s organizacijama i institucijama koje se bave ovim temama.

S Pravosudnom akademijom dogovorena je suradnja u edukaciji sudaca/sutkinja koja će se održati u proljeće 2017. godine na temu primjene domaćeg antidiskriminacijskog zakonodavstva i antidiskriminacijskih jamstava iz europskog prava.

Izrađen je priručnik o interkulturalizmu „Što je interkulturno obrazovanje?“ autorica Barbare Kušević i Marije Bartulović, docentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu koji će biti objavljen i promoviran na proljeće 2017. godine.

Objavljen je i zbornik CMS-a, „Izvještaj o rasizmu i ksenofobiji u Hrvatskoj za 2015. godinu“ a novi zbornik koji tematizira za 2016. godinu će također biti objavljen na proljeće 2017. godine.

U periodu od veljače do listopada 2016. godine provedeno je terensko istraživanje (ukupno 120 intervjua i tri fokus grupe) s četiri skupine aktera: općom populacijom, pripadnicima nacionalnih manjina, izbjeglicama i tražiteljima azila te dionicima sustava. Fokus istraživanja bile su društvene percepcije odnosa prema "drugome" i "drugačijem" - nacionalnim manjinama, te različitim skupinama useljenika (izbjeglicama i drugim migrantima). Istraživački tim bio zainteresiran za dva ključna pitanja: kako se konstruiraju društvene percepcije "drugoga i drugačijega" (koji su dominantni stavovi opće populacije i kako to definira položaj ovih skupina u društvu) i kako to možemo objasniti (izvori i uzroci diskriminacije i ksenofobije). Navedeni rezultati važni su za razmatranje izvora društvenih stavova te stvaranja preporuka za njihovo rješavanje. 

Kompletni istraživački izvještaj bit će objavljen i predstavljen na konferenciji u proljeće 2017. godine, a do tada je dostupan preliminarni istraživački izvještaj.

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.