Više o programima

Medium-noimage

Program 'Socio-ekonomska pravednost'

Program 'Socio-ekonomska pravednost' stavlja naglasak na monitoriranje i javno zagovaranje u području ekonomsko-socijalnih prava građana, a sa ciljem stvaranja politika koje omogućuju pravednu raspodjelu društvenih dobara; afirmativne akcije za ekonomski ranjive skupine; zaštitu prava radnika;  zaštitu javnih dobara i transformaciju trenutnog globalnog ekonomskog sustava u pravedniji sustav koji će u središtu imati dobrobit čovjeka i planete, a ne profit kao isključivi cilj ekonomske djelatnosti. 

Medium-noimage

Program 'Mirovno obrazovanje i afirmacija nenasilja'

Program 'Mirovno obrazovanje i afirmacija nenasilja' usmjeren je ka osnaživanju pojedinaca i grupa za izgradnju mira u zajednici putem promicanja vrijednosti nenasilja i poticanja dijaloga, a osnovni princip rada jest obrazovanje kao promjena. Dugoročni ciljevi programa su zagovaranje demokratizacije obrazovnog sustava i  kvalitetnih obrazovnih politika, podizanje građanske pismenosti, osnaživanje građana za aktivističko djelovanje, prevencija nasilja kroz podizanje javne svijesti o važnosti nenasilja i afirmirmaciju nenasilnih praksi i iskustava. 

Medium-noimage

Program 'Ljudska sigurnost'

Ljudska sigurnost proizlazi iz potreba svakog pojedinca i vezana je uz prepoznavanje potreba svih ljudi koji obitavaju na teritoriju pojedine zemlje. Držimo kako je dosadašnje razvijanje politika iz koncepta nacionalne sigurnosti  doprinijelo povredama ljudskih prava i promociji nasilja, budući da se interesi države stavljaju ispred ljudskog života. 

Medium-noimage

Program 'Borba protiv rasizma, ksenofobije i etničkog ekskluzivizma'

Mnoga domaća i međunarodna izvješća (poput onog CMS-a iz 2013. godine) pokazuju da je u Hrvatskoj etnička, rasna i vjerska diskriminacija i dalje velik problem. Kroz aktivnosti i projekte unutar ovog programa se tako usmjeravamo na ukazivanje opasnosti predrasuda prema vjerskim, etničkim i rasnim manjinama, te na njihovo uklanjanje, kroz obrazovanje na svim razinama školovanja, suradnju s državnim institucijama, uključujući i akademsku zajednicu, suradnju s medijima, koji bi se trebali s posebnom pažnjom i odgovornošću odnositi prema ovim temama te da posebno odgovorno shvate svoju ulogu u kreiranju javnog mnijenja koje ponekad može negativno utjecati na poštivanje ljudskih prava ugroženih skupina. 

 

 

Medium-noimage

Obrazovni program: Mirovni studiji

Mirovni studiji su interdisciplinarno obrazovno područje koje se oslanja na veći broj društveno-humanističkih znanosti kao i na iskustvo predavača i sudionika, kako bi se shvatili uzroci sukoba, razvili pristupi za sprječavanje i zaustavljanje nasilja, rata i teških kršenja ljudskih prava i izgradio održiv mir – pravedni sustavi i društva koja imaju snage oduprijeti se nasilju, nejednakosti i nepravdama. Prostor su mapiranja, analize, propitivanja i dijaloga o prošlim, aktualnim i potencijalnim sukobima u društvu.