Suzbijanje diskriminacije

Medium_picture_7

Nediskriminacija nije zakon, nediskriminacija je way of life

Diskriminacija je nejednako postupanje tj. stavljanje osoba u nepovoljniji položaj na osnovu određenih karakteristika te osobe ili grupe ljudi. Isto tako diskriminacija može biti jednako postupanje tj. provođenje naizgled neutralnih normi, kriterija ili prakse koje osobe sa različitim karakteristikama stavlja u nepovoljniji položaj od drugih u usporedivoj situaciji. Prirodno pravo na jednakost nikada nije bilo stvarnost za sve ljude. Diskriminacija je problem koji postoji od početka čovječanstva a određeni oblici diskriminacije prisutni su oduvijek i posvuda. Diskriminacija se pojavljuje u toliko različitih oblika da se može pretpostaviti da je svaka osoba u većoj ili manjoj mjeri barem jednom bila izložena diskriminaciji.

Medium_picture_4

Podrška implementaciji Zakona o suzbijanju diskriminacije!

Donošenje Zakona o suzbijanju diskriminacije nije riješilo problem diskriminacije u RH. Borba protiv diskriminacije je borba protiv duboko ukorjenjenih predrasuda i stereotipa u hrvatskom društvu te zato rad na suzbijanju diskriminacije prelazi okvire sudstva i kvalitetne legislative, a odnosi se i na dubinske, sistematske i sveobuhvatne napore i težnje ka stvarnju jednakih mogućnosti i ravnopravnih uvjeta života. Ovdje naglasak stavljamo na preventivno djelovanje. Bez aktivnog angažmana nevladinih organizacija učinkovita primjena ovog cilja je nemoguća. Uz aktivnost nevladinih organizacija neizbježne su aktivnosti sindikata, udruga poslodavaca, vjerskih organizacija te Savjeta za nacionalne manjine. Također, nemoguće je preskočiti ulogu i odgovornost medija u izgradnji stava javnosti o diskriminaciji.

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.