Suzbijanje diskriminacije

Medium_picture_4

Podrška implementaciji Zakona o suzbijanju diskriminacije!

Donošenje Zakona o suzbijanju diskriminacije nije riješilo problem diskriminacije u RH. Borba protiv diskriminacije je borba protiv duboko ukorjenjenih predrasuda i stereotipa u hrvatskom društvu te zato rad na suzbijanju diskriminacije prelazi okvire sudstva i kvalitetne legislative, a odnosi se i na dubinske, sistematske i sveobuhvatne napore i težnje ka stvarnju jednakih mogućnosti i ravnopravnih uvjeta života. Ovdje naglasak stavljamo na preventivno djelovanje. Bez aktivnog angažmana nevladinih organizacija učinkovita primjena ovog cilja je nemoguća. Uz aktivnost nevladinih organizacija neizbježne su aktivnosti sindikata, udruga poslodavaca, vjerskih organizacija te Savjeta za nacionalne manjine. Također, nemoguće je preskočiti ulogu i odgovornost medija u izgradnji stava javnosti o diskriminaciji.

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.