Suzbijanje diskriminacije

Medium_logo_centar_ravnopravnost

Kampanja za suzbijanje diskriminacije

Centar za LGBT ravnopravnost je aktivistički savez koji radi na ostvarivanju jednakopravnosti lezbijki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba u Republici Hrvatskoj. Osnovali su ga aktivistkinje i aktivisti iz Zagreba i Rijeke zbog potrebe da se suprotstavimo diskriminaciji i nasilju protiv LGBTIQ osoba. Neki od nas smo također bili izloženi nasilju i diskriminaciji, pa vjerujemo da možemo suosjećati s tvojom situacijom i iskazati ti solidarnost.

Posjeti:

www.ravnopravnost.hr

Medium_fare_text1

Tribina "Društvena odgovornost navijača"

Navijačka skupina Bijeli anđeli i Centar za mirovne studije u sklopu FARE tjedna borbe protiv rasizma u nogometu, pozivaju Vas na tribinu: "Društvena odgovornost navijača" koja će se održati u petak 22. listopada 2010. godine u 18 sati u Kući ljudskih prava, Selska cesta 112c u Zagrebu.

Medium-noimage

Five minute Masterclass

Centar za mirovne studije drugu godinu za redom provodi aktivnosti kojima pruža podršku implementaciji Zakona o suzbijanju diskriminacije i na taj način radi na suzbijanju diskriminacije puno šire od same legislative. Osim jačanja kapaciteta različitih društvenih skupina koje su u doticaju sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije, CMS je proveo nacionalnu medijsku anti-diskriminacijsku kampanju, te se u 2010. posvetio jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u suzbijanju diskriminacije kroz umrežavanje i istraživanje.

Medium_picture_7

Nediskriminacija nije zakon, nediskriminacija je way of life

Diskriminacija je nejednako postupanje tj. stavljanje osoba u nepovoljniji položaj na osnovu određenih karakteristika te osobe ili grupe ljudi. Isto tako diskriminacija može biti jednako postupanje tj. provođenje naizgled neutralnih normi, kriterija ili prakse koje osobe sa različitim karakteristikama stavlja u nepovoljniji položaj od drugih u usporedivoj situaciji. Prirodno pravo na jednakost nikada nije bilo stvarnost za sve ljude. Diskriminacija je problem koji postoji od početka čovječanstva a određeni oblici diskriminacije prisutni su oduvijek i posvuda. Diskriminacija se pojavljuje u toliko različitih oblika da se može pretpostaviti da je svaka osoba u većoj ili manjoj mjeri barem jednom bila izložena diskriminaciji.

Medium_picture_4

Podrška implementaciji Zakona o suzbijanju diskriminacije!

Donošenje Zakona o suzbijanju diskriminacije nije riješilo problem diskriminacije u RH. Borba protiv diskriminacije je borba protiv duboko ukorjenjenih predrasuda i stereotipa u hrvatskom društvu te zato rad na suzbijanju diskriminacije prelazi okvire sudstva i kvalitetne legislative, a odnosi se i na dubinske, sistematske i sveobuhvatne napore i težnje ka stvarnju jednakih mogućnosti i ravnopravnih uvjeta života. Ovdje naglasak stavljamo na preventivno djelovanje. Bez aktivnog angažmana nevladinih organizacija učinkovita primjena ovog cilja je nemoguća. Uz aktivnost nevladinih organizacija neizbježne su aktivnosti sindikata, udruga poslodavaca, vjerskih organizacija te Savjeta za nacionalne manjine. Također, nemoguće je preskočiti ulogu i odgovornost medija u izgradnji stava javnosti o diskriminaciji.

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.