Podrška implementaciji Zakona o suzbijanju diskriminacije!

Large_picture_4

Donošenje Zakona o suzbijanju diskriminacije nije riješilo problem diskriminacije u RH. Borba protiv diskriminacije je borba protiv duboko ukorjenjenih predrasuda i stereotipa u hrvatskom društvu te zato rad na suzbijanju diskriminacije prelazi okvire sudstva i kvalitetne legislative, a odnosi se i na dubinske, sistematske i sveobuhvatne napore i težnje ka stvarnju jednakih mogućnosti i ravnopravnih uvjeta života. Ovdje naglasak stavljamo na preventivno djelovanje. Bez aktivnog angažmana nevladinih organizacija učinkovita primjena ovog cilja je nemoguća. Uz aktivnost nevladinih organizacija neizbježne su aktivnosti sindikata, udruga poslodavaca, vjerskih organizacija te Savjeta za nacionalne manjine. Također, nemoguće je preskočiti ulogu i odgovornost medija u izgradnji stava javnosti o diskriminaciji.

Centar za mirovne studije je zajedno sa Vladinim uredom za ljudska prava i Uredom pučkog pravobranitelja proveo projekt „Podrška implementaciji Zakona o suzbijanju diskriminacije“. Naime, od 1. siječnja 2009. u RH na snazi je novi Zakon o suzbijanju diskriminacije (ZSD) a svrha provedbe ovog projekta je ojačati kapacitete svih interesnih skupina koje su u doticaju sa zakonom kao i provesti istraživanje i nacionalnu javnu kampanju. U projekt smo krenuli sa stavom da je sam ZSD kvalitetan ali da je potrebno pružiti podršku implementaciji ZSD te raditi na širem društvenom kontekstu unutar kojega Zakon postoji.

 

 

 

 

 

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.