Usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja

Large_nastavnici_klupko

Usavršavanje je namijenjeno obrazovnim radnicima/cama osnovnih i srednjih škola, svih struka, koji žele i mogu ulagati u svoje obrazovanje te su motivirani za provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja.

Cilj usavršavanja je podizanje razina znanja, vještina i razumijevanja vrijednosti i sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) u područjima društvene, ljudsko pravne i interkulturne dimenzije GOO-a;  zatim participativne metodike rada te pripreme i provođenja nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Ciljna grupa su obrazovni/e radnici/e osnovnih i srednjih škola motivirani za ili u školi odabrani za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja.

Usavršavanje se sastoji od 48 sati nastave, provodi se kroz dva trodnevna rezidencijalna modula (svaki po 6 radnih blokova), a održava se vikendom ili u periodu školskih praznika. Usavršavanje se provodi u različitim gradovima, ovisno o georafskom području iz kojeg su obrazovni radnici/e.

Cilj ovog programa je jačanje kapaciteta odnosno izgradnja kompetencija obrazovnih radnika za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja. Predloženi kurikulum kod učitelja, nastavnika i stručnih suradnika potiče:

1. razumijevanje i usvajanje temeljnih vrijednosti demokratskog i aktivnog građanstva;

2. samoosvještavanje vrijednosti i motiviranosti za rad na tim vrijednostima;

3. razvoj temeljnih kompetencija - znanja, vještina i stavova za provođenje odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo strukturirane prema 3 (od 6) temeljne dimenzija GOO-a (društvena, ljudsko-pravna, interkulturna);

4. razumijevanje i korištenje participativnog poučavanja u području građanskog odgoja i obrazovanja;

5. osposobljenost za izradu i provedbu programa GOO-a u suradnji sa nastavnicima, učenicima i zajednicom

 

Obrazovni moduli:

I.                     Vrijednosti, sadržaji i teme građanskog odgoja i obrazovanja

II.                   Participativna metodika  i priprema za provođenje GOO-a

Tematske cjeline:

a)       Struktura, teme, sadržaji i vrijednosti građanskog odgoja i obrazovanja

b)      Strukturalne dimenzije GOO-a: društvena, ljudsko-pravna, interkulturna

c)       Metode i oblici participativnog učenja i podučavanja

d)      Planiranje i provođenje sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja u nastavi

e)      Planiranje aktivnosti na razini škole i zajednice za provedbu GOO-a

 

Program je usmjeren na prijenos znanja i poticanje razumijevanja, ali i razvijanje vještina te osvještavanje i promišljanje temeljnih vrijednosti građanskog odgoja i obrazovanja. S obzirom na rečeno, u razradi programa odlučili smo se za korištenje raznovrsnih metoda, pritom posebnu pažnju smo posvetili prikladnosti metoda i pristupa u postizanju zadanih ishoda programa usavršavanja.

Praktični rad

Tijekom usavršavanja sudionici imaju priliku vježbati različite interaktivne metode rada kroz svojevrsni praktikum te izrađuju prijedloge za: a) međupredmetno provođenje građanskog odgoja i obrazovanja i b) koncepte školskih projekata i/ili projekata suradnje škole i zajednice.

 

Sudionici usavršavanja primjenjuju naučeno u praksi, kroz nastavu, vannastavne aktivnosti, školske kampanje te aktivnosti suradnje u zajednici. Ovisno o interesima i potrebama, voditeljice usavršavanja podržavaju, savjetuju i mentoriraju sudionike usavršavanja u njihovim aktivnostima. Nastavnike se podržava i pomaže u aktivnostima koje žele razviti sa zajednicom, kroz stručnu podršku u planiranju, praćenje i sudjelovanje te kroz prijavljivanje zajedničkih projekata na natječaje ministarstava ili projekte EU.

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.