Promišljanje procesa integracije kao dvosmjernog uključivanja -- 2incING

Large_abstract_colors

Centar za mirovne studije s partnerima iz Grčke, Malte, Nizozemske i Belgije kroz projekt 2incING - Promišljanje procesa integracije kao dvosmjernog uključivanja (Thinking of integration process as a two-way inclusion) radi na jačanju pozicije migrantskih i izbjegličkih aktivista i organizacija kao aktivnih sudionika političkih i društvenih procesa i politika. 

Migrantski aktivizam manifestira se kroz različite aktivnosti (individualne i kolektivne) i kroz različite pristupe – one koje jačaju vidljivost osoba drugačijih kulturnih tradicija, razbijaju stereotipe i grade interkulturalna društva; kao i one koje teže borbi za jednaka prava, ukidanje strukturnog rasizma i nasilja i zagovaranje ravnopravnih i pravednih javnih politika, pogotovo u području migracija i integracije, rasizma i diskriminacije; kao i upravljanjem javnim dobrima zamišljenima za sve.  Kroz projekt 2incING radit ćemo na jačanju individualnih i kolektivnih zagovaračkih kapaciteta migrantskih aktivista i kolektiva, kao i jačanja svjesnosti o važnosti ravnopravnog uključivanja u društvene procese svih članova našeg društva.

Projekt se provodi od siječnja 2022. godine do prosinca 2023. godine, a njegov cilj je uključivanje izbjeglica i migranata u dizajn i implementaciju integracijskih politika na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Dugoročni učinak ovog projekta je uključivanje izbjeglica i migranata u procese izrade i izmjene javnih politika, kako bi upravo osobe na koje se te politike odnose mogle u odnosu na njih imati aktivnu ulogu – s krajnjim ciljem kvalitetnog i održivog učinka u praksi. Projekt ima naglasak na dvosmjerno uključivanje tako da osim izbjeglica i migranata uključuje i predstavnike institucija, civilnog društva te zainteresirane građane.

Projektne aktivnosti podijeljene su u nekoliko segmenata:

  1. Mapiranje aktivista i radionice o zagovaranju za izbjeglice i migrante
  2. Advocacy akademija za predstavnike institucija i donositelje odluka, kao i prateći trening za trenere
  3. Savjetodavna praksa – izvještavanje o integraciji kroz izvještaje u sjeni, savjetodavni sastanci aktivista s donositeljima odluka
  4. Nacionalne konferencije u zemljama članicama i završna međunarodna konferencija u Briselu

 

Projekt 2incING je financiran iz fonda Europske unije za azil, migracije i integraciju (AMIF). Nositelj projekta je Centar za mirovne studije (Hrvatska), a partneri su Aditus (Malta), ECRE – European Council for Refugees and Exiles (Belgija), Greek Forum for Refugees (Grčka), Refugee Academy s Vrije sveučilišta Amsterdam (Nizozemska) i Syrian Volunteers Netherlands (Nizozemska).

Centar za mirovne studije  

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.