Sedma evaluacija Kodeksa postupanja u suzbijanju nezakonitog govora mržnje na internetu

Large_coc7

Sedma evaluacija Kodeksa postupanja u suzbijanju nezakonitog govora mržnje na internetu pokazuje da se broj prijava pregledanih unutar 24 sata (64,4%) smanjio u odnosu na 2021. (81%) i 2020. godinu (90,4%). Samo je TikTok povećao vrijeme pregleda i odgovora na prijave (s 82,5% na 91,7%). Prosječna stopa uklanjanja nezakonitog sadržaja (63,6%) slična je kao 2021. (62,5%), ali još uvijek niža nego 2020. godine (71%). Gledajući individualni učinak platformi, većina njih (osim YouTubea) uklonila je manje sadržaja nezakonitog govora mržnje nego 2021. godine.

Kvaliteta povratnih informacija o obavijestima korisnika poboljšana je u usporedbi s prethodnim evaluacijama.

Ključni nalazi

Prijave nezakonitog govora mržnje na internetu

 • Sudjelovalo je 36 organizacija iz 21 države članice
 • Razdoblje trajanja - od 28. ožujka do 13. svibnja 2022. godine
 • Ukupno je podneseno 3634 prijava društvenim mrežama
 • 2765 prijava putem kanala za prijavu dostupnih općim korisnicima, dok je 869 prijavljeno putem posebnih kanala dostupnih samo pouzdanim prijaviteljima (trusted flaggers)
 • Facebook je primio najveći broj prijava (1558), zatim Twitter (1097), YouTube (423), Instagram (398), TikTok (151) i Jeuxvideo.com (7). Snapchat, Dailymotion i Microsoft nisu zaprimili niti jednu prijavu. Praćenje postupanja po prijavama na platformi LinkedIn kreće s 2023. godinom. 
 • Organizacije  su poslale 176 slučajeva nezakonitog govora mržnje policiji, državnom odvjetništvu ili nadležnim institucijama.

 

Vrijeme potrebno za obradu prijave

 • U 64,4% slučajeva kompanije su obradile prijave u manje od 24 sata, 12,7% u manje od 48 sati, 21,5% u manje od tjedan dana i u 1,4% slučajeva, trebalo je više od tjedan dana za obradu i/ili procjenu pristiglih prijava.
 • Kodeks postupanja propisuje da se većina prijava mora obraditi i procijeniti u roku od 24 sata. Sve kompanije su blizu tog cilja, ali prosječni rezultati su niži nego u 2021. (81%) i 2020. (90,4%).

 

TikTok je obradio prijave u manje od 24 sata u 91,7% slučajeva i dodatnih 3,8% prijava u manje od 48 sati. YouTube je na 83,3% i 7%, a Twitter 54,3% odnosno 28,9%. Instagram je na 56,9% za 24 sata i 5,9% u 48 sati, a Facebook 63,8% i 8,2%. Samo je TikTok imao bolji rezultat nego 2021. godine, dok su sve ostale platforme imale lošije vrijeme obrade nego u prošlom krugu praćenja.

 

Stope uklanjanja nezakonitog govora mržnje na internetu

 • Sveukupno, IT tvrtke su uklonile 63,6% sadržaja o kojem su obaviještene putem prijava, dok je 36,4% ostalo online. Ovaj je rezultat nešto viši od prosjeka od 62,5% zabilježenog 2021. godine, ali niži od najboljeg rezultata od 71% postignutog u 2020. godini.
 • Rezultati pokazuju da je jedino YouTube imao bolji rezultat uklanjanja prijavljenog sadržaja nego prošle godine u prošlom krugu praćenja, dok su sve ostale platforme imale nižu stopu uklanjanja nego 2021. godine.
 • Stope uklanjanja su varirale ovisno o ozbiljnosti sadržaja koji poziva na mržnju. U prosjeku je uklonjeno 69,6% sadržaja koji pozivaju na ubojstvo ili nasilje protiv određenih skupina, dok je sadržaj koji koristi diskriminatorne, klevetničke riječi i/ili slike za imenovanje određenih skupina uklonjen u 59,1% slučajeva.
 • Razlika u stopama uklanjanja između sadržaja prijavljenog korištenjem pouzdanih kanala za prijavu (trusted flaggers) u usporedbi s kanalima dostupnim svim korisnicima bila je 25,4%, što je mnogo više od 13,5% zabilježenih 2021. godine, a što to sugerira da postoji sve veća razlika u postupanju između kompanija prema prijavama dobivenim od općih korisnika i onih poslanih putem posebnih kanala za pouzdane prijavitelje (trusted flaggers).
 • Kompanije su napravile samoprocjenu rezultata praćenja postupanja po prijavama. Neki su naveli slučajeve u kojima se nisu slagali s prijaviteljima, tj. u kojima prema njihovoj procjeni prijavljeni sadržaj nije bio u suprotnosti s uvjetima pružanja usluga i/ili lokalnim zakonima. Na primjer, Facebook je izvijestio da se ne slaže u 15,5% slučajeva koji su im prijavljeni, a Instagram u 16,4%. Ovi postoci su nešto viši nego 2021. godine, kada je Facebook izrazio neslaganje u 12%, a Instagram u 11,9% slučajeva. YouTube se nije složio s prijaviteljima u 3% slučajeva. Ovo ukazuje na složenost procjene sadržaja govora mržnje i poziva na bolju razmjenu među pouzdanim prijaviteljima, organizacijama civilnog društva i timovima za moderiranje sadržaja u kompanijama u čijem vlasništvu su društvene mreže.

 

YouTube je uklonio 90,4% prijavljenog sadržaja, Facebook 69,1%, TikTok 60,2%, Instagram 58,4% i Twitter 45,4%. Osim YouTubea, sve ostale platforme imale su nižu stopu uklanjanja nego 2021. godine, iako često s manjim varijacijama (primjerice, Facebook je uklonio 70,2% sadržaja 2021. godine, a Twitter 49,8%).

 

Povratne informacije korisnicima i transparentnost rada

 • Platforme su u prosjeku dale povratnu informaciju u 66,4% primljenih prijava, a što je više nego u prethodnom ciklusu praćenju (60,3%).
 • Zakon o digitalnim uslugama, koji je stupio na snagu 16. studenoga 2022. godine, naglašava potrebu za jasnijim postupcima "obavijesti i poduzimanja radnji", uključujući transparentnost i povratne informacije o korisničkim prijavama.

 

Facebook i dalje ostaje platforma koja najsustavnije informira korisnike (na 84,9% prijava je stigla povratna informacija, slično kao i 2021. godine kada je postotak bio 86,9%). TikTok i Instagram su poboljšali sustav pružanja povratnih informacija korisnicima, sa 74,8% i 72,6% (28,7% odnosno 41,9% u 2021. godini). Twitter je dao povratnu informaciju za 57,1% prijava (malo više od 54,1% u 2021. godine), a YouTube za 13,5% (7,3% u 2021. godini).

Sve platforme češće odgovaraju na prijave poslane s kanala pouzdanih prijavitelja.

 

Razlozi za prijavu mržnje

 • U ovom postupku praćenja rada društvenih mreža temeljem Kodeksa, anticiganizam, ksenofobija (uključujući mržnju protiv migranata) i seksualna orijentacija najčešće su prijavljene osnove za govor mržnje.
 • Podaci o osnovama za mržnju su indikativni i na njih utječe broj prijava koje je svaka organizacija napravila, kao i područje djelovanja tih organizacija.


Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.