Statut Centra za mirovne studije

Large_cms-logo

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/2014.) Skupština udruge Centar za mirovne studije, dana 25. 04. 2013. godine, usvaja tekst Statuta. Statut je dostupan u privitku ovog članka. 

 Preporučite članak: