ZAGREBiMIR: Međunarodni dan ljudskih prava

Book_document-page-001

ZAGREBiMIR, br. 4, 2019.

Međunarodni dan ljudskih prava

10.12.1948. generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je i objavila Opću deklaraciju o ljudskim pravima, prvi sveobuhvatni međunarodni dokument koji teži zaštiti osnovnih prava svih ljudi. Naime, međunarodna deklaracija polazi od ideje kako se sva ljudska bića „rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“, bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeroispovijest, političko uvjerenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, imovinsko stanje, ili neki drugi status, a polazeći od koncepta ljudskog dostojanstva. Na osnovu Opće deklaracije izrađeno je još dvadesetak različitih konvencija koje oblikuju kompleksan sustav zaštite ljudskih prava (poput Konvencije o ropstvu, Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Konvencije o pravima djeteta itd.).  

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba.

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.