Ujednačavanje uvjeta u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju - Prostori intervencije i moguća rješenja

Book_ujedna_avanje_uvjeta_u_obaveznom_obrazovanju

Ova publikacija namijenjena je dionicima koji donose politike u obrazovanju i drugim dionicima u odgojno-obrazovnom sustavu, istraživačima i svima koji žele bolje razumjeti problematiku nejednakog pristupa i kvalitete obrazovanja u predškolskom odgoju i obrazovanju (dalje: PŠOO[1]) i osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju (dalje: OŠOO) te razmatrati opcije za rješavanje tih problema. Namjera nam je poduprijeti već postojeće napore za promjene u sustavu odgoja i obrazovanja te dati doprinos zagovaračkim inicijativama usmjerenim na potrebu ujednačavanja pristupa obrazovanju. Istraživanje[2] na kojem se temelji ova publikacija, uz provedene analize naglašava perspektivu osnivača odgojno-obrazovnih ustanova – jedinica lokalne i regionalne samouprave (dalje: JL(R)S). Jedna od osnovnih premisa je da obavezno obrazovanje, posebice predškolski odgoj i obrazovanje trebamo gledati kao obavezu države koja je dužna osigurati standard i pristup odgoju i jednake uvjete obrazovanju temeljem prava na obrazovanje i Zakona o odgoju i obrazovanju (dalje: ZOO).

Prema provedenim analizama i iskazima osnivača donosimo opće i specifične preporuke za unapređivanje sustava u segmentu ujednačavanja pristupa i kvalitete odgoja i obrazovanja. Istraživanje je provedeno u sklopu projekta Prava u praksi - participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih prava. Opće preporuke odnose se na: promjenu modela financiranja predškolskih i osnovnoškolskih ustanova, dostizanje, unapređenje i praćenje državnih pedagoških standarda (dalje: DPS), bolju normativnu usklađenost i koordinaciju zaduženih dionika, infrastrukturne intervencije, i nužno rješavanje kadrovske potkapacitiranosti na razini odgajatelja i stručnih suradnika.

Provedenim istraživanjem željeli smo identificirati neke od razloga generiranja nejednakosti u obaveznom dijelu formalnog obrazovanja te utvrditi glavne poteškoće u ispunjavanju državnih pedagoških standarda, s posebnim naglaskom na one s kojima se sreću osnivači škola i predškolskih ustanova te ponuditi preporuke koje bi vodile ka ujednačavanju uvjeta i mogućnosti u školama u Republici Hrvatskoj. Fokus nam je bio na identificiranju u kojoj mjeri se provode Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe iz 2008. (dalje: DPS PŠON)[3] i Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja[4] iz 2008. (dalje: DPS OŠOO) u područjima vezanim za financiranje i kadrove, kako lokalna samouprava vidi probleme te kako ih nadići tj. osigurati ujednačavanje uvjeta i pristupa obrazovanju.

 

Projekt PRAVA U PRAKSI - Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih
prava podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo s 149.173 € financijske podrške Islanda,
Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta je 165.748 €.
Objavljivanje ove publikacije omogućeno je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u
okviru EGP grantova. Publikacija sufinancirana je sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike
Hrvatske. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra za mirovne studije (CMS) i ne odražava
nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda ili Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

[1] U publikaciji se koristi termin PŠOO (predškolski odgoj i obrazovanje), a ne RPOO (rani i predškolski odgoj i obrazovanje), jer je istraživanje obuhvatilo specifične probleme i aspekte koji se odnose na obavezni dio obrazovanja - predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje dok se ranim nismo specifično bavili.

[2] Ova publikacija temelji se na istraživanju te neobjavljenim istraživačkim izvještajem Istraživanje o provedbi državnih pedagoških standarda i nejednakosti u obrazovanju Centra za mirovne studije provedenog između travnja 2021. i rujna 2022. Istraživanje provedeno je za potrebe izrade policy prijedloga sadržanih u ovoj publikaciji te je financirano od strane Fonda za aktivno građanstvo u okviru projekta "Prava u praksi - Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih prava" koji provode Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava, Institut za političku ekologiju, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju i Pravo na grad.

[3] Hrvatski sabor, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008, 90/2010)

[4] Hrvatski sabor, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008)

 
Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.