Priznavanje kvalifikacija izbjeglicama - prijedlozi za sustav Republike Hrvatske temeljeni na iskustvu europskih zemalja

Book_cms-logo

Priznavanje kvalifikacija izbjeglicama - prijedlozi za sustav Republike Hrvatske temeljeni na iskustvu europskih zemalja

Autorice: Julija Kranjec i Tea Vidović

Centar za mirovne studije, Zagreb, 2013

Pravo da se traži i dobije utočište u drugim zemljama jedno je od temeljnih ljudskih prava koje jeprepoznato od davnih dana a formalizirano Općom Deklaracijom o ljudskim pravima te potom i
potvrđeno Konvencijom o statusu izbjeglica i pripadajućim Protokolom. U Republici Hrvatskoj temeljni dokument kojim se regulira ovo pitanje je Zakon o azilu. Istim Zakonom azil se definira kao
zaštita kojom se ostvaruje ustavna odredba o pružanju utočišta izbjeglici u Republici Hrvatskoj, na temelju odluke nadležnog tijela ukoliko se radi o strancu koji se ne nalazi u zemlji svog državljanstva
ili osobi bez državljanstva koja se nalazi izvan zemlje uobičajenog boravišta, a koja se zbog osnovanog straha od proganjanja zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog mišljenja ne može, ili se zbog tog straha ne želi staviti pod zaštitu te zemlje.

Integracija je ključ sustava azila te glavni pokazatelj koliko je određena zemlja uspješna u provođenju sustava azila i pružanja dobrodošlice osobama koje su u toj zemlji stranci. Upoznavanje osobe sa svim pravima koje je stekla dobivanjem statusa te osiguravanje i pribavljanje potrebnih dokumenata, početni su koraci na tom putu. Također, integracija uključuje rad s osobama koje su došle u društvo
domaćina kako bi se prilagodile i uključile u društvo, ali i s domaćim društvom na prihvaćanju i uključivanju novih članova te suzbijanju ksenofobije i rasizma. Za punopravno članstvo osobe u društvu preduvjeti su mogućnost daljnje edukacije i zapošljavanje, odnosno rad. U tom smislu Europski kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje (EQF) kao i Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) su iznimno važni instrumenti kojima se ovo područje može regulirati. EQF je europski instrument uspostave razina kvalifikacija radi prepoznavanja i razumijevanja kvalifikacija različitih nacionalnih kvalifikacijskih okvira. EQF povezuje nacionalne kvalifikacijske sustave i djeluje kao prevoditeljski alat koji obrazovnim ustanovama, poslodavcima i pojedincima olakšava razumijevanje kvalifikacija i kompetencija te uspoređivanje sustava obrazovanja i osposobljavanja u pojedinim zemljama. Cilj mu je promicanje mobilnosti i poticanje cjeloživotnog učenja.

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.