Dokazivanje slučajeva diskriminacije: korištenje situacijskog testiranja u postupku

Book_dokazivanje_slu_ajeva_diskriminacije-page-001

Preporučite članak: