Analiza kvalitete presuda Upravnog suda u Zagrebu u postupcima azila za 2012. i 2013. godinu

Book_analiza_kvalitete_presuda_upravnog_suda_u_zagrebu_u_postupcima_azila_za_2012._i_2013._godinu-page-001

Analiza kvalitete presuda Upravnog suda u Zagrebu u postupcima azila za 2012. i 2013. godinu

Autori: Sunčica Brnardić i Mitre Georgiev

Centar za mirovne studije, Zagreb, 2014.

Centar za mirovne studije temom azila sustavno se bavi od 2003. godine. Aktivnosti CMS-a u području azila uključuju istraživanja i zakonodavno zagovaranje, javne kampanje, direktan rad sa izbjeglicama i integraciju, umrežavanje lokalnih aktera za socijalno uključivanje i podršku izbjeglicama, javne akcije, kulturne i sportske aktivnosti, sudjelovanje i organizaciju konferencija, javne događaje i edukacije na temu azila, migracije i integracije te ostale aktivnosti koji imaju za cilj informiranje, senzibilizaciju, obrazovanje i osnaživanje.
Analiza presuda Upravnog suda u Zagrebu u postupcima azila jedna je od aktivnosti kojima pokušavamo doprinijeti poboljšanju kvalitete postupka azila u smislu potpunije i kvalitetnije primjene Zakona o azilu. Iako je ova publikacija prvenstveno namijenjena sucima kao svojevrstan pregled prakse i trendova koje je moguće primijetiti u postupku azila i kritički osvrt na istu, smatramo da ona može biti od višestruke koristi i ostalim akterima koji se u Hrvatskoj na bilo koji način bave temom azila. Potrebu za provođenjem ovakve analize CMS je uvidio kao komplementarnu aktivnostima monitoringa suđenja i zagovaranju u području zakonodavstva te javnih politika azila. Osim što rezultati analize donose prvi objedinjeni prikaz postupaka azila ispred Upravnog suda u Zagrebu - na temelju kojega je moguće promišljati ostvarivanje te institucije u praksi - predvidjeli smo ih i kao doprinos usklađivanju prakse i identificiranju pitanja od posebne važnosti i pozornosti. U analizi
smo se prvenstveno vodili pitanjem kvalitete presuda i to prema odrednicama korektnosti, obrazlaganja i jasnoće. Pritom nismo ulazili u ocjenu opravdanosti sudačke ocjene i meritum spora, no nismo se ni zadržavali isključivo na formalnim uvjetima kvalitete presude vodeći se maksimom da su forma i sadržaj u dijalektičkom suodnosu te da forma nužno utječe na supstancijalnu kvalitetu i pristup ne
samo sastavljanju presude, već i vođenju spora. Slijedom toga, najveći naglasak stavljen je na obrazloženje presude, tj. njegovu dosljednost, jasnoću, nedvosmislenost i nekontradiktornost, pa su na temelju toga strukturirane i preporuke. Smatramo važnim jasno istaknuti ograničeni doseg zaključaka koje je moguće izvesti iz ovakve analize: iako je iz analize sadržaja moguće iščitati neke trendove upravnog sudovanja u postupku azila, iz materijala koje smo koristili (tekst presuda) nije moguće donositi kategoričke zaključke o kvaliteti cjelokupnog sustava dodjele azila, pa čak ni o kvaliteti upravnog spora, odnosno rada Upravnog suda u Zagrebu, a pogotovo s obzirom na raznolikost uloga ostalih dionika o procesu (zakonodavac, Ministarstvo unutarnjih poslova). 

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.