[POZIV] za studente/ice socijalnog rada, politologije, prava i upravnog prava: Program pripravništva u organizacijama civilnog društva

Large_cms_pripravni_tvo_-_fb_cover__1920_x_1080_px___1_

Kuća ljudskih prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za mirovne studije i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek, pozivaju studente i studentice socijalnog rada, politologije, prava i upravnog prava iz Zagreba da se prijave na program pripravništva* u organizacijama civilnog društva za ljudska prava.

Kako izgleda program pripravništva u organizacijama civilnog društva?

Ograničeni broj studenta i studentica socijalnog rada, politologije, prava i upravnog prava iz Zagreba imat će priliku proći tromjesečni program pripravništva od studenog 2023. do veljače 2024. godine, sveukupnog trajanja od 100 sati. Prilikom provedbe pripravništva uzet ćemo u obzir ispitne rokove!

Pripravnici/e imaju priliku pohađati jedan od sljedećeg programa pripravništva: 

Prava izbjeglica, suzbijanje diskriminacije i socio-ekonomska prava i pravda. U sklopu ovog programa pripravništva, kojeg vodi Centar za mirovne studije, pripravnici_e će doprinijeti istraživanju stanja ljudskih prava u zemljama porijekla migranata te presuda u RH vezanih za diskriminaciju. Podržavat će rad info pointa Centra za mirovne studije, doprinijeti analizama vezanim za diskriminaciju temeljem imovnog stanja i pomoći u izradi pravno-zagovaračkih aktivnosti o kriminalizaciji solidarnosti. Dodatno, pripravnice/i sudjelovat će u istraživačkim i zagovaračkim aktivnostima s fokusom na socijalna i ekonomska ljudska prava. Pored iskustva u Centru za mirovne studije, pripravnici_e će se upoznati s radom Kuće ljudskih prava i borders:none.

Program pripravništva uključuje dvodnevni trening tijekom kojeg će se pripravnici_e upoznati s pravom ljudskih prava, mehanizmima zaštite te procesu kreiranja javnih politika i okruženja za rad organizacija civilnog društva. Uvodni trening će biti održan u u prvoj polovici programa. Organizatori snose troškove sudjelovanja za sudionike_ce.

Tko se može prijaviti za program pripravništva i što će kroz njega dobiti?

Za obavljanje programa pripravništva se možeš prijaviti ako ispunjavaš sljedeće uvjete:

  • Student_ica si 2. ili više godine socijalnog rada, politologije, prava ili upravnog prava u Zagrebu
  • Zainteresiran_a si za stjecanje iskustva u organizaciji civilnog društva za ljudska prava

Sudjelovanjem na programu pripravništva, studenti_ce će imati priliku produbiti svoje poznavanje teorijskih koncepata usvojenih prilikom studiranja, primijeniti ih u kontekstu rada u organizacijama civilnog društva, steći vrijedne radne vještine primjenjive na različitim radnim mjestima i doprinijeti radu organizacija posvećenih ljudskim pravima.

Po izvršenju svih dužnosti, pripravnici_ce dobit će potvrdu o obavljanju programa pripravništva te će imati priliku dobiti pismo preporuke ovisno o uloženom trudu i kvaliteti obavljenih zadataka. Pripravnici_e neće dobiti naknadu za obavljanje programa pripravništva.

Kako se prijaviti?

Pozivamo zainteresirane studentice i studente socijalnog rada, politologije, prava i upravnog prava koji zadovoljavaju uvjete ovog poziva da se prijave za program pripravništva do 23. listopada 2023. putem sljedeće prijavnice.

U sklopu prijavnice molimo vas za motivacijsko pismo u kojem ćete obrazložiti vašu motivacija za prijavu te vizija vašeg profesionalnog razvoja. Motivacijsko pismo ne treba biti duže od 500 riječi.

Svi_e prijavljeni_e će biti obaviješteni o rezultatima prijave nakon 23. listopada 2023. godine, a sa užim krugom kandidata slijede i intervjui. 

Za bilo kakva pitanja, molimo obratite se na email sandra.kasunic@cms.hr.

*program pripravništva u okviru ovog projekta je neplaćena praksa koju se stječe u organizacijama civilnog društva

_________________________________________________________________________________

Program pripravništva za studente i studentice prava se provodi u sklopu projekta Novi početak - sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava koji ima za cilj povećati društveni i politički utjecaj organizacija za ljudska prava kao odgovor na srozavanje standarda ljudskih prava u Hrvatskoj, sve težu socioekonomsku situaciju te inertnost institucija u iznalaženju rights based rješenja za sve kompleksnije političke i socio-ekonomske izazove današnjice.

Provođenjem programa pripravništva za studente i studentice u organizacijama civilnog društva nastoji se omogućiti izgradnja specifičnih znanja i vještina, ali i interesa, studenata/ u području ljudskih prava i rada organizacija civilnog društva za ljudska prava.

Projekt NOVl POČETAK - Sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Projekt provode Kuća ljudskih prava Zagreb, Centar za mirovne studije, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek i Human Rights House Foundation.

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.