Hrvatska mora hitno zaustaviti i revidirati politiku izvoza oružja – prekršen UN-ov Ugovor o trgovini oružjem

Large_morh

Republika Hrvatska prodajom oružja Saudijskoj Arabiji, prekršila je međunarodni Ugovor o trgovini oružjem, koji zahtijeva da prije izvoza država mora napraviti procjenu zlouporabe oružja.

 

Iako već postoji nekoliko vrlo utemeljenih izvješća o ratnim zločinima koje je počinila vojska Saudijske Arabije, kao što su npr. izvješće UN-a ili poziv Europskog parlamenta o embargu izvoza oružja u Saudijsku Arabiju gdje jasno ističu ratne zločine koje je počinila Saudijska Arabija, Hrvatska je odlučila ne samo prodati oružje i municiju toj zemlji, već i ne ispitati za što će ono biti korišteno. 

Ugovor o trgovini oružjem (Arms Trade Treaty ATT) usvojen je 2. travnja 2013. godine na Općoj skupštini UN-a, a stupio je na snagu 24. prosinca 2014. Hrvatski sabor ga je ratificirao 31. siječnja 2014., a na snagu je stupio 14. veljače 2014. Istovremeno u protekle dvije godine (ali i ranije) RH se je našla u nekoliko neugodnih međunarodnih skandala vezanih za izvoz oružja u problematične zemlje. Prema pisanju Organized Crime and Corruption Reporting Project, RH je prodajom oružja Saudijskoj Arabiji uvelike doprinijela rasplamsavanju rata u Siriji. O istome je izvjestila i regionalna istraživačka mreža BIRN koja je objavila kako je RH Saudijskoj Arabiji prodala oružja i streljiva u periodu od 2014-2016 u iznosu od 134.86 mil USD. Ovaj period odnosi se na vrijeme kada je RH ratificirala Ugovor o trgovini oružjem. RH nikada nije demantirala nalaze istraživačkih novinara. Iako RH i dalje taji od javnosti u koje zemlje prodaje oružje, uvidom u javne UN  i EU baze podataka nema sumnje da RH izvozi oružje i u Saudijsku Arabiju. Dodatno, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  prekršilo je  čl. 25  Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava koji kaže da je  Ministarstvo dužno do 30. travnja tekuće godine izraditi godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za prethodnu godinu i dostaviti ga na usvajanje Vladi sa stupnjem tajnosti, te da se isto mora objaviti do 30. svibnja tekuće godine bez povjerljivih podataka, na internetskoj stranici Ministarstva. Vlada je izvješće usvojila sa zakašnjenjem u lipnju 2017 a samo izvješće i dalje taji zemlje kojima je RH prodavala oružje.

Ali još više zabrinjava činjenica da je izvozom oružja u Saudijsku Arabiju RH prekršila čl.  6.  st (3) i čl. 7.  st (1) Ugovora o trgovini oružjem.

Čl. 6 st (3)

3. Država stranka ne smije odobriti nijedan prijenos konvencionalnog oružja obuhvaćenog člankom 2. stavkom 1. ili predmeta obuhvaćenih člankom 3. ili člankom 4., ako u vrijeme odobravanja ima saznanja da će to oružje ili da će ti predmeti biti upotrijebljeni za počinjenje genocida, zločina protiv čovječnosti, teških povreda Ženevskih konvencija iz 1949., napada na civilne ciljeve ili na civilno stanovništvo koje je kao takvo zaštićeno, ili drugih ratnih zločina kako su definirani međunarodnim sporazumima kojih je ona stranka.

Čl. 7 - Izvoz i procjena izvoza

1. Ako izvoz nije zabranjen na temelju članka 6., svaka država stranka izvoznica, prije nego što odobri izvoz konvencionalnog oružja obuhvaćenog člankom 2. stavkom 1. ili predmeta obuhvaćenih člankom 3. ili člankom 4., u okviru svoje nadležnosti i na temelju svog nacionalnog sustava nadzora, na objektivan i nediskriminirajući način, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike, uključujući i podatke koje je dostavila država uvoznica u skladu s člankom 8. stavkom 1., procjenjuje koliki su izgledi da bi konvencionalno oružje ili predmeti mogli:

(a) doprinijeti miru i sigurnosti ili ih potkopati;

(b) biti upotrijebljeni za:

(i) počinjenje ili omogućavanje teškog kršenja međunarodnog humanitarnog prava;

(ii) počinjenje ili omogućavanje teškog kršenja međunarodnog prava o ljudskim

pravima;

(iii) počinjenje ili omogućavanje djela koje prema međunarodnim konvencijama ili

protokolima o terorizmu kojih je država izvoznica stranka, predstavlja kazneno djelo;

ili

(iv) počinjenje ili omogućavanje djela koje prema međunarodnim konvencijama ili protokolima o transnacionalnom organiziranom kriminalitetu kojih je država izvoznica stranka, predstavlja kazneno djelo.

 

Naime, danas postoji već nekoliko vrlo utemeljenih izvješća o ratnim zločinima počinjenim od strane vojske Saudijske Arabije. Vidi npr. izvješće UN-a ili poziv Europskog parlamenta o embargu izvoza oružja u Saudijsku Arabiju gdje jasno ističu ratne zločine počinjene od strane Saudijske Arabije.

RH ne samo da izvozi municiju i oružje u Saudijsku Arabiju, nego prije izvoza nije napravila procjenu zlouporabe oružja, a što je bila obavezna prema čl. 7.

Prema odgovoru koji smo sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama zaprimili od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Republika Hrvatska nije u posjedu dokumenta iz kojega bi bila razvidna „procjena“ situacije izvoza oružja u Saudijsku Arabiju. Dakle, izvoz oružja u Saudijsku Arabiju rađen je bez bilo kakve procjene te je time došlo do povrede čl. 7 Ugovora o trgovini oružjem.

Ovo grubo kršenja međunarodne konvencije kao i domaćeg zakonodavstva, govori nam o potpunom manjku kontrole i strategije oko hrvatske politike izvoza oruža. Ovakvim neprofesionalnim i neodgovornim ponašanjem RH doprinosi rasplamsavanju oružanih sukoba u svijetu i međunarodnoj nestabilnosti.

Zbog toga tražimo od premijera Plenkovića i Potpredsjednice Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta gospođe Dalić da odmah obustave izvoz robe vojne nabave iz RH, te da revidiraju politike izvoza i strogo poštuju međunarodne i domaće Zakone koji reguliraju izvoz robe vojne namjene.

 

Također apeliramo da do sada nezakonito zarađen novac na izvozu oružja i streljiva usmjere na integraciju i pomoć izbjeglicama koji dolaze tražiti zaštitu u RH  iz zemalja zahvaćenih oružanim sukobima. 

Foto: MORH

 
Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.