Istraživanje: izostanak tečajeva hrvatskog jezika za strance najveća prepreka uspješnoj integraciji u Hrvatskoj

Large_untitled_design__23_

Centar za mirovne studije je izradio Izvještaj o procjeni potreba kako bi se detaljno utvrdile glavne prepreke s kojima se državljani trećih zemalja suočavaju pri pristupu osnovnim uslugama te njihove specifične potrebe u sektorima zapošljavanja, stanovanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite. 

Procjena potreba napravljena je u sklopu projekta „Pristup uslugama, razmjena pristupa i praksi“ (Accessing services, Sharing Approaches and Practices, ASAP), a samo istraživanje temeljilo se na analizi postojećih podataka te od 15 detaljnih intervjua i jedne fokusne grupe na temelju čega su prikupljeni podaci od 21 državljana trećih zemalja i šest predstavnika organizacija civilnog društva i javnih tijela. Sažeti prikaz izvještaja možete pronaći ovdje.

Tijekom istraživanja za procjenu potreba uočeno je da su državljani trećih zemalja bili vrlo spremni sudjelovati u ovom istraživanju i izraziti svoje potrebe, frustracije, izazove i probleme koji ukazuju na to da je jedna od potencijalnih prepreka integraciji državljana trećih zemalja u Hrvatskoj i nedostatak prostora i foruma na kojima oni mogu slobodno i bez osude izraziti svoja razmišljanja i raspravljati o preprekama njihovoj integraciji. Također je zaključeno da je neophodno da država organizira i osmisli tečajeve hrvatskog jezika tako da se svakoj osobi koja na duže vrijeme boravi u Hrvatskoj omogući da nauči jezik do razine koja omogućuje uspješnu integraciju i pristup osnovnim uslugama u hrvatskom društvu.

Na temelju ovog izvještaja CMS će u suradnji lokalnim pružateljima usluga te organizacijama civilnoga društva nastaviti svoje aktivnosti jačanja kapaciteta lokalnih pružatelja usluga te izrade i provedbe učinkovitih i ponovljivih praksi kojima se odgovara na potrebe državljana trećih zemalja u sektorima zapošljavanja, stanovanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Foto: Canva

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.