Odluka je donesena: Ženska ljudska prava su ipak pravo

Large_%c5%beene

Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti kojom se potvrđuje mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o izboru dr.sc. Ivane Radačić u zvanje znanastvenog suradnika u znanstvenom području društvenih djelatnosti-polje prava okončan je dugotrajni postupak inače standardnog postupka kojim se znanstvenici/e biraju u područje svoga djelovanja. Izbor u zvanje predstavlja   preduvjet obavljanja znanstvene djelatnosti i zapošljavanja u sustavu znanosti.

Postupak izbora provodi u prvoj instanci ovlaštena znanstvena institucija – pravni fakulteti u slučaju izbora u polje prava, koja daje mišljenje i prijedlog Matičnom odboru za pravo a temeljem izvješća stručnog povjerenstva. Matični odbor, čije članove bira Nacionalno vijeće za znanost,  znanstveno tijelo koje izravno odgovara Saboru, potvrđuje odnosno u taksativno navedenim slučajevima ukida odluku (ako smatra da su oni doneseni protivno uvjetima za izbor, da su u nesuglasnosti s podnesenim dokazima o ispunjavanju uvjeta ili da je bitno povrijeđen postupak provođenja izbora).

Znanstvenica Ivane Radačić prvi je zahtjev za izbor postavila Pravnom fakultetu u Zagrebu još u studenom 2009. godine. Vijeće tog fakulteta usvojilo je negativno mišljenje  stručnog povjerenstva koje je predložilo da se dr. sc. Radačić ne izabere u pravo već u rodne studije unatoč tome što dr. sc. Radačić ispunjava uvjete za izbor u zvanje, iz razloga jer njezino područje rada (međunarodna ljudska prava žena) ne pripadaju niti jednoj grani prava. Dr. sc. Radačić bezuspješno se na tu odluku žalila.

Zatim podnosi drugi zahtjev 12.1.2012. te Pravni Fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku donosi odluku kojom se bira u zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti – polje prava, znanstvena grana međunarodno pravo, međutim Matični odbor ne potvrđuje odluku te se na zahtjev očituje jednom rečenicom: da njezini radovi ne spadaju u granu međunarodno pravo. Takav zaključak Matični odbor nije obrazložio, te se nije niti osvrnuo na mišljenje osječkog fakulteta koji je područje rada  znanstvenice Ivanu Radačić okarakterizirao ovim riječima:

uglavnom se bavi pitanjima zaštite prava žena i nekih drugih ranjivih skupina prema pravilima međunarodnog prava. Prvenstveno se to odnosi na njezino bavljenje tumačenjem i primjenom Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i praksom Europskog suda za ljudska prava te usklađenosti nacionalnog prava s tim standardom. Nadalje, bavi se i drugim međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava žena i praksom njihovih odgovarajućih nadzornih mehanizama…čime je potvrdila svoju znanstvenu orjentaciju na znanstveno polje prava, znanstvena grana međunarodno pravo.

 

Ivana Radačić je uz pomoć Centra za mirovne studije i odvjetnice Ines Bojić podnjela upravnu tužbu protiv odluke te Upravni sud u kratkom roku poništava odluku zbog formalnih razloga: takva odluka je nezakonita jer ne sadrži obrazloženje prema čl. 98. Zakona o upravnom postupku, nije utvrđeno činjenično stanje, razlozi koji su bili odlučujući pri ocjeni pojedinih dokaza, razlozi zbog kojih nije usvojen koji od zahtjeva stranaka...itd. U upravnom sporu je također sudjelovao Ured Pučke pravobraniteljice koji je bio prisutan na ročištu kao zainteresirana javnost zbog diskriminacijskog elementa ovakve odluke Matičnog odbora.

Nakon poništenja odluke Matični odbor ipak donosi odluku kojom se potvrđuje izbor znanstvenice Ivane Radačić u polje prava, bez posebnog izbora u granu (međunarodno pravo) te joj se nakon dugogodišnje borbe omogućava da nastavi s karijerom koju je posvetila upravo ranjivim skupinama ne znajući da će pri tome upravo ona postati jedna od njih i da će joj biti ugrožena brojna prava: pravo na rad budući da je izbor u zvanje uvjet za zapošljavanje u znanstvenoj instituciji; pravo na privatan život jer joj je onemogućen izbor profesionalne djelatnosti i razvoj (na primjer samo docenti pravnih znanosti mogu davati pravne savjete); pravo na obrazovanje jer je tužiteljici onemogućeno obrazovati se dalje u njenom znanstvenom području (npr.postdoktorski studiji iz prava), te pravo na slobodu od diskriminacije jer je tužiteljica stavljena u nepovoljan položaj u odnosu na druge kandidate za izbor u zvanja u polju prava koji ispunjavaju uvjete za izbor a temeljem znanstvenog područja kojim se bavi (međunarodna ljudska prava s naglaskom na prava žena) i činjenice da se školovala u inozemstvu.

Ova odluka je važna i iz razloga što predstavlja promjenu prakse prilikom izbora u znanstvena zvanja: bez izbora u određenu granu moguće je biti izabran u pojedino polje znanosti. Time je učinjen korak prema osuvremenjivanju hrvatske znanosti koja je do sada njegovala zastarjeli način klasifikacije znanosti.

 1.       Dr. sc. Ivana Radačić diplomirala je 2001. na Pravnom fakultetu u Zagrebu sa summa cum laude,a 2008.. na University College London Sveučilišta u Londonu doktorira u području međunarodne zaštite ljudskih prava (žena). U svojoj znanstvenoj karijeri predavala je na University College London kolegiju Međunarodno kazneno pravo te kolegij Međunarodno sudovanje na Sveučilištu za mir UN-a u Kostarici, a trenutno predaje kolegij iz ljudskih prava žena na Pravnom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku te na Europskom inter-univerzitetskom centru za ljudska prava i demokratizaciju u Veneciji. Objavljuje radove iz tematike međunarodne zaštite ljudskih prava u prestižnim međunarodnim i domaćim pravnim časopisima (uključujući European Journal of Inernational Law, European Human Rights Law Review, European Gender Equality Law Review, International Journal of Human Rights and Religion) te je radila na jednoj od najprestižnijih međunarodnih pravnih institucija u svijetu – Europskom sudu za ljudska prava.

 

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.