Mapping legal struggles: Toolkit for legal action across the Balkan routes

Book_epim_bvmn_toolkit_screenshot

Priručnik je nastao u suradnji Centra za mirovne studije i InfoKolpe temeljem provedenih istraživanja te uz doprinos niza ključnih suradnika. Cilj je priručnika mapirati dostupne mehanizme pravnih pritužbi o kršenju ljudskih prava na granicama, a koji su dostupni kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini, te time ukloniti prepreke u postizanju pravde s kojima se ljudi u pokretu susreću. Ovaj javni resurs namijenjen je članovima Mreže (Border Violence Monitoring Network) i drugim aktivistima koji podržavaju ljude u pokretu te nastoji razmijeniti iskustva, najbolju praksu te predložiti neke konkretne radnje koje se mogu poduzeti u borbi protiv povreda ljudskih prava na granicama I unutar odnosnih država. Uz analizu stanja u svakoj od odnosnih zemalja, priručnik uključuje:
  • Pregled dostupnih pravnih puteva na nacionalnoj razini i na razini EU i UN
  • Informacije o načinu podnošenja prigovora ombudsmanu i ustavnih tužbi
  • Popis propisanih rokova za podnošenje tužbi/prigovora
  • Imenik pravnih organizacija i ostalih podržavatelja koji mogu pružiti pomoć

Moramo naglasiti da je ovaj priručnik živi dokument koji treba njegovati, mijenjati i obogaćivati iskustvom drugih pojedinaca i kolektiva koji će imati energiju za zajedničku borbu protiv nepravde. Otvoreni smo za ispravke i dopune relevantnih informacija i iskustava te pozivamo svakoga od vas da nam se obrati kako bismo zajednički obogatili i razvili ovaj koristan alat.

Ukoliko imate dodatna saznanja ili biste željeli razviti ovaj alat, obratite nam se na email: mail@borderviolence.eu
 
Ova publikacija izrađena je uz potporu Europske programa za integracije i migracije (EPIM) i suradničke inicijative Mreže European Foundations (NEF).
 
 
_________________________________________________________________________________
 
 

This report was written and researched by BVMN members Centre for Peace Studies and InfoKolpa, along with inputs from a range of key contributors. The aim of the guide is to map possible legal complaint mechanisms on human rights violations at borders, at both domestic and European level, breaking down some of the barriers to access that people on the move face. This public resource is designed for members of the network and other activists supporting people on the move, and seeks to share experiences, best practice, and propose some concrete actions that can be taken against human rights violations at borders and interiors. Alongside a country by country analysis, the toolkit includes:

  • Available legal pathways at national, EU and UN level
  • Info on how to file complaints to ombudspersons offices
  • Deadlines for lodging cases/complaints
  • Directory of legal organisations

We have to underline that this toolkit is a living document to be nurtured, changed, enriched with experience of other individuals and collectives that will have the fueling energy to fight together these injustices. The toolkit should not be intended or used as an authoritative legal source, as laws and other information might change. We are open for corrections and additions of relevant information and experience, and we invite each of you to reach out in order to collectively enrich and develop this tool.
If you have further insights or would like to develop this tool further, reach out to: mail@borderviolence.eu

 
This publication has been supported by the European Programme for Integration and Migration (EPIM), a collaborative initiative of the Network of European Foundations (NEF).
Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.