U prijedlogu novog Zakona o policijskim poslovima i ovlastima skriva se izgradnja neefikasnog i kozmetičkog nadzora policije

Large_mup

Centar za mirovne studije pozdravlja odluku MUP-a da uvede građanski nadzor nad mjerama izlista telefonskih brojeva, lociranja građana putem mobitela kao i nad prikrivenim policijskim radnjama. Radi se o važnom demokratskom iskoraku koji bi mogao unaprijediti rad policije kao i povećati zaštitu ljudskih prava građana. Nažalost, predloženi model građanskog nadzora je neefikasan i kozmetičke prirode.

Naime, neprihvatljivo je da MUP predlaže stvaranje trećeg vijeća za građanski nadzor, budući da u RH postoje već dva vijeća – jedno koje prati rad sigurnsonih službi , a drugo koje prati rad policije. Držimo da je ekonomičnije i učinkovitije jačati postojeća Vijeća, nego stvarati nova. Nadzor nad tajnimm mjerama koje provodi policija bez problema bi mogli provoditi članovi Vijeća za građanski nadzor sigurnosno obavještajnih agencija budući da već nadziru identične mjere koje provodi SOA. Bilo bi učinkovitije da se njima napokon omogući nadzor nad Operativno tehničkim centrom (OTC) gdje se vrše sva „prisluškivanja“, a koji uporno brani ulazak vijećnicima u svoje prostorije.

Dodatno, iako se novim prijedlogom smanjuje broj osoba ovlaštenih za izdavanje naredbi za pokretanje tajnih/prikrivenih mjera, te se uvodi test proporcionalnosti za aktivaciju mjera, nažalost i dalje se odbija prijedlog da je za ispis telefonskih poziva i lociranje korisnika potrebno dobiti odobrenje suda! Time se sudbena vlast ponovno isključuje iz nadzora nad tajnim mjerama koje provodi policija.

Konačno, postavljamo pitanje kako će ovako predloženo Vijeće za čije se članove ne traži čak ni iskustvo i znanje u zaštiti ljudskih prava biti jamstvo zaštite ljudskih prava građana? Zašto se vijećnicima ne daju ovlasti nenajavljenog ulaska u OTC? Na čiji zahtjev Vijeće provodi istragu? Zašto je jedan član Vijeća predstavnik policije i time u jasnom sukobu interesa? Zašto se očekuje da Vijeće radi volonterski bez podrške stručne službe? Sva ova pitanja nam govore da predloženi model Vijeća niije domišljen i neće moći vršiti kvalitetan nadzor, posebno imajući na umu iznimno veliki broj tajnih mjera koje primjenjuje policija.

Zbog svega navedenog tražimo od donositelja odluka da krenu u reformu postojeća dva Vijeća, ojačaju njihove ovlasti, kvalitetnije definiraju sposobnosti koje moraju imati vijećnici i izgrade kvalitetan i učinkoviti nadzor nad policijom koji će biti uistinu neovisan osigurač za zaštitu ljudskih prava građana.

Za Centar za mirovne studije

Gordan Bosanac

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.