Zapošljavamo pravnika/pravnicu u Centru za mirovne studije

Large_centar_za_mirovne_studije_zapo_ljava

Centar za mirovne studije - neprofitna udruga građana i građanki kojoj je misija promocija nenasilja, ljudskih prava i društvene promjene putem istraživanja, obrazovanja, aktivizma i rada na javnim politikama zapošljava pravnika/pravnicu.

Prijave traju do nedjelje 17. veljače 2019. godine.

Radno mjesto: Pravnik/ca u Centru za mirovne studije

Centar za mirovne studije je neprofitna udruga građana i građanki čija je misija promocija nenasilja, ljudskih prava i društvene promjene putem istraživanja, obrazovanja, aktivizma i rada na javnim politikama. Od 1997. godine CMS promiče vrijednosti nenasilja, društvene pravde, poštivanja ljudskih prava, tolerancije i prihvaćanja različitosti te solidarnosti kroz participativne metode mirovnog obrazovanja, istraživanja i javnog zagovaranja izgradnje mira i ljudskih prava. 

CMS se od 2003. godine bavi ljudskim pravima stranaca, izbjeglica te nedokumentiranih migranata. Putem javnog zagovaranja, istraživanja i edukacija nastojimo doprinijeti izgradnji pravednijih i na ljudskom dostojanstvu temeljenih politika i praksi. Neke od aktualnijih tema kojima se CMS bavi su pristup teritoriju i sustavu azila, pravedniji sustav donošenja odluka, razvijanje integracijskih politika za osobe koje će svoj život provesti u Hrvatskoj i koje se suočavaju s iznimno teškim životnim uvjetima kada se to tiče usvajanja hrvatskoga jezika, prilika za zaposlenje, daljnje obrazovanje, smještaj i kvalitetnu zdravstvenu te socijalnu skrb. CMS se uglavnom ovim problemom bavi kroz zagovaranje integracijskih politika prema institucijama te direktnom pomoći azilantima u integraciji i rješavanju svakodnevnih problema. U tom dijelu važan dio našeg rada čini i svakodnevno pružanje pravne pomoći i savjetovanja. 

Također, CMS se u posljednjih desetak godina bavi i suzbijanjem diskriminacije, pogotovo diskriminacije na osnovu rase, boje kože, etničke pripadnosti i nacionalnog podrijetla te vjere, i to prvenstveno kroz istraživački i zagovarački rad te stratešku litigaciju i pružanje besplatne pravne pomoći. Posljednjih nekoliko godina posebno se intenzivno bavimo praćenjem govora mržnje u medijima i na društvenim mrežama te zagovaranjem javnih politika i zakonodavnih rješenja u ovome području. 

CMS je udruga ovlaštena za pružanje besplatne pravne pomoći.

 

Opis radnog mjesta pravnika/ce u CMS-u

Pravnik/ca u Centru za mirovne studije samostalno ili u suradnji s kolegicama/kolegama radi na sljedećim aktivnostima:

 • pruža primarnu besplatnu pravnu pomoć u slučajevima koji se tiču prava stranaca, izbjeglica i nedokumentiranih migranata, s naglaskom na pristup sustavu međunarodne zaštite i rješavanje statusnih pitanja
 • pruža primarnu besplatnu pravnu pomoć u slučajevima diskriminacije i zločina iz mržnje 
 • u ime i za račun CMS-a sastavlja kaznene i druge prijave u slučajevima kršenja ljudskih prava i govora mržnje u medijima
 • koordinira rad tima volontera pravnika/ca u području prava stranaca, izbjeglica i nedokumentiranih migranata 
 • kao član/ica tima, ravnopravno sudjeluje u timskim sastancima i planiranju aktivnosti
 • koordinira strateške slučajeve (sudjeluje u planiranju slučajeva, detektira potencijalne slučajeve, dogovara zastupanje s odvjetnicima te pruža podršku njihovom radu) i monitorira suđenja (odlazi na ročišta, piše podneske za CMS itd.)
 • slučajeve i teme kojima se bavi, u dogovoru s upravljačkim tijelima CMS-a, prezentira javno u medijima (gostuje u emisijama, odgovara na novinarske upite, sudjeluje u konferencijama za medije, sudjeluje u izradi izjava za javnost i slično) i na drugim oblicima javnih događanja (tribine, konferencije i slično)
 • prati i analizira zakonodavstvo u područjima ljudskih prava, diskriminacije i međunarodne zaštite u suradnji s kolegicama/kolegama
 • sudjeluje u analizi javnih politika u područjima ljudskih prava, diskriminacije i međunarodne zaštite u suradnji s kolegicama/kolegama
 • sudjeluje u pripremi i provedbi aktivnosti programa/projekata (npr. organizacija stručnih edukacija, kampanja, istraživanja itd.)
 • sudjeluje u razvoju kurikuluma za programe/projekte i zagovaračkih te istraživačkih aktivnosti 
 • sudjeluje u izradi narativnih izvještaja programa/projekata 


Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • položen pravosudni ispit
 • najmanje dvije godine radnog iskustva na sličnim poslovima (rad sa strankama; rad na anaizi zakonodavstva koji uključuje razumijevanje geneze zakonskog okvira, de lege ferenda razumijevanje zakonskog okvira; rad na analizi javnih politika itd.)
 • razvijene pravno-analitičke vještine
 • razumijevanje i vrijednosno usmjerenje temama zaštite i promocije ljudskih prava kao i visoka motiviranost te interes za rad na tim temama 
 • interes za razvoj politika, zakonodavstva i prakse u područjima ljudskih prava, međunarodne zaštite i suzbijanja diskriminacije 
 • poznavanje međunarodnog (Ujedinjeni narodi, Vijeće Europe i Europska unija) i domaćeg pravnog sustava 
 • iskustvo rada na pravnim slučajevima
 • odlično poznavanje (u govoru i pismu) hrvatskog i engleskog jezika
 • visoko razvijene vještine timskog rada i suradnje, ali i samostalnosti u radu
 • otvorenost i direktnost u komuniciranju
 • sposobnost za simultani rad na više zadataka
 • ustrajnost i kreativnost u pronalaženju rješenja
 • spremnost na povremena putovanja po RH i u inozemstvo

Prednosti: 

 • poznavanje međunarodnog (Ujedinjeni narodi, Vijeće Europe i Europska unija) i domaćeg prava u području međunarodne zaštite, migracija i suzbijanja diskriminacije
 • iskustvo sudjelovanja u radu organizacija civilnog društva 
 • poznavanje programa i aktivnosti Centra za mirovne studije
 • vozačka dozvola B kategorije

 

Što nudimo

Izabrani kandidat/kinja će raditi u ugodnom i poticajnom radnom okruženju u kojem se suradnja i povjerenje visoko vrednuju u svakodnevnom radu i koji se zasniva na ravnopravnom i horizontalnom donošenju odluka. Nudimo priliku za rad na nekim od pitanja od ključne važnosti u području ljudskih prava - prava na azil i suzbijanja diskriminacije u suradnji s dugogodišnjim aktivistima, ekspertima, istraživačima, analitičarima, edukatorima, pravnicima, odvjetnicima i zagovaračima te mogućnost dodatne edukacije i osobnog razvoja na treninzima, seminarima i konferencijama u organizaciji CMS-a i partnerskih organizacija te institucija. 

CMS nudi ugovor u radu na određeno vrijeme (1 godina) s mogućnošću produženja ugovora i prelaska na ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme (ovisno o financijskim mogućnostima organizacije). Probni rok za ovu poziciju je 2 mjeseca. Iznos neto plaće ovisi o stručnoj spremi, broju godina relevantnog iskustva i konkretnom radnom mjestu, a određuje se sukladno Pravilniku o radu CMS-a.


Pismene prijave trebaju sadržavati:

1) Kratko motivacijsko pismo (do 800 riječi) koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije

2) Životopis (na hrvatskom ili engleskom jeziku, format nije važan)

3) Presliku diplome

4) Presliku potvrde o položenom pravosudnom ispitu

5) Kontakt dviju osoba za preporuke o Vašem dosadašnjem radu (od suradnika/ica ili poslodavaca i sl).
Kontakt treba sadržavati: ime i prezime osobe, ako postoji naziv institucije/organizacije u kojoj radi, rečenicu o tome gdje ste/na koji način surađivali, e-mail adresu osobe i broj telefona/mobitela na koji se osoba može kontaktirati.

Prijava s navedenom dokumentacijom šalje se na prijave@cms.hr s predmetom “Prijava za radno mjesto: pravnik/ca”.  Prijave su produžene do nedjelje 17. veljače 2019. godine.

Postupak odabira kandidata/kinje

Četveročlano povjerenstvo će pročitati sve zaprimljene prijave i na osnovu procjene njihove kvalitete odabrati kandidate/kinje za ulazak u drugi krug, o čemu će elektroničkom poštom obavijestiti sve kandidate/kinje.  

Drugi krug se sastoji od testiranja i razgovora. Za testiranje, koje će se održati između 22. i 28. veljače 2019., odabrani kandidati/kinje će elektroničkom poštom dobiti zadatke koji će trebati riješiti. Razgovori će se održati između 4. i 11. ožujka 2019. godine. Moguće su manje izmjene ovih termina, o čemu će odabrani kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni/e. 

Na osnovu razgovora i kvalitete riješenog zadatka, povjerenstvo će odabrati najadekvatnijeg kandidata/kinju. Očekuje se da izabrana osoba krene s radom 1. travnja 2019. 


 

*Dostavom traženih podataka dajete privolu Centru za mirovne studije za prikupljanje i obradu svojih podataka u svrhu izbora novog zaposlenika/ice. Centar za mirovne studije će sve vaše navedene osobne podatke evidentirati i zaštititi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti podataka.

 

 

 


Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.