Životi u pokretu - alat za obrazovne radnice_ke

Large_lives_in_motion-website_graphic

O projektu: 

„Lives in Motion“ je projekt neformalnog obrazovanja koji provode organizacije civilnog društva iz Italije, Rumunjske, Portugala i Hrvatske (Maghweb, ANP | WFF, Polylogosom, Centar za mirovne studije). Projekt financira EU - EACEA u okviru programa CERV-EU-REM. Kroz projekt će organizacije zajednički razviti, testirati i proširiti interdisciplinarni alat za neformalno obrazovanje koji će obrazovnim radnicama_cima i učenicima_cama srednjih škola (uzrasta 15-18 godina) pružiti povijesni i kritički pogled na razumijevanje migracija u Europi, prema njoj i unutar nje.

Ciljevi:

Opći cilj: pomoći mladim ljudima u unapređenju povijesnog znanja i razumijevanja migracija

Specifični cilj 1: Unaprijediti obrazovanje srednjoškolaca_ki o migracijama

Specifični cilj 2: Ojačati suradnju između edukatora mladih izformalnog i neformalnog obrazovanja

Projekt se provodi kroz nekoliko ključnih aktivnosti:

  1. Razvoj alata: Partneri (Maghweb, CPS, ANP | WFF i Polylogos) surađuju u razvoju inovativnog obrazovnog alata. To uključuje istraživanje, prikupljanje resursa i oblikovanje sadržaja koji će poticati interaktivno učenje o migracijama.
  2. Međunarodni rad na razvoju priručnika: U svrhu razvoja, testiranja i usavršavanja uz sudjelovanje stručnjaka iz područja obrazovanja i migracija.
  3. Testiranja: Partnerske organizacije organiziraju događaje u srednjim školama u svojim državama kako bi testirali priručnik u stvarnom okruženju učionice i prikupili povratne informacije od nastavnika_ca.
  4. Završno testiranje priručnika: Predstavljanje i testiranje priručnika sa učenicima_cama srednjih škola u Hrvatskoj s ciljem širenja i implementacije u školama diljem Europe.

Projekt "Lives in Motion" teži osnažiti nastavnike_ca u poučavanju o složenim temama migracija kroz interaktivne edukativne metode, potičući tako dublje razumijevanje među mladima o povijesnim i suvremenim migracijskim procesima u Europi.

Tehnički podaci:

Naziv projekta: Lives in Motion / Životi u pokretu

Države u kojima se projekt provodi: Italija, Portugal, Hrvatska, Rumunjska

Trajanje: 20 mjeseci, 1. svibnja 2024 – 31. prosinac 2025

Donator: Europska komisija, EU (EACEA, CERV-2023-CITIZENS-REM)

Korisnici: učenici_ce srednjih škola i obrazovni_e radnici_e

Nositelj projekta: Maghweb (Italija), https://www.maghweb.org/

Partneri:

-        Centar za mirovne studije (Hrvatska) www.cms.hr

-        Natureza (Portugal) https://apoia.natureza-portugal.org/en/

-        Polylogos (Rumunjska) https://polylogos.eu/

E-mail: cms@cms.hr

 

Project Description:

"Lives in Motion" is a non-formal educational project implemented by civil society organizations from Italy, Romania, Portugal, and Croatia (Maghweb, ANP | WFF, Polylogos, Center for Peace Studies). The project is funded by EACEA under the CERV-EU-REM program. Through the project partners will collaboratively develop, test, and disseminate an interdisciplinary, non-formal educational toolkit that provides high school teachers and students (aged 15-18) with a multi-faced, historical, and critical understanding of migrations into, out of, and within Europe.

Objectives:

Overall aim: To help improve young people’s historical knowledge and understanding of migrations
Specific objective 1: To enhance education about migrations for high school students
Specific objective 2: To strengthen collaboration between young people’s formal and non-formal educators

The project involves several key activities: 

Toolkit development: Partners collaborate in developing an innovative educational toolkit. This includes research, resource gathering, and content shaping to promote interactive learning about migrations. 

International toolkit development sessions: Sessions aimed at development, testing, and refinement with the participation of education and migration experts. 

Local testing events: Partners organize events in high schools to test the toolkit in real classroom environments and gather feedback from teachers. 

Final toolkit testing: Presentation and testing of the toolkit to high school students in Croatia to facilitate its dissemination and implementation in schools across Europe.

The "Lives in Motion" project aims to empower teachers in teaching complex migration topics through interactive and educational methods, thereby fostering deeper understanding among young people about historical and contemporary migration processes in Europe.

 

Technical details:

Project Title: Lives in Motion 

Project Locations: Italy, Portugal, Croatia, Romania 

Duration: 20 months (May 1st 2024 – December 31st 2025)

Granting Authority: European Commission-EU (EACEA, CERV-2023-CITIZENS-REM)

Beneficiaries: High school students and teachers 

Coordinator: Maghweb (Italy)

Partners: Centre for Peace Studies (Croatia), Natureza (Portugal), Polylogos (Romania)

E-mail: cms@cms.hr


Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.