Građanski odgoj i obrazovanje

Large-noimage

Centar za mirovne studije bavi se građanskim odgojem i obrazovanjem (GOO) kroz zagovaranje, edukaciju nastavnica/ka i stručnih suradnica/ka te podršku školama u uvođenju i provođenju GOO-a.

U proteklih nekoliko godina bili smo vrlo aktivni u osnivanju i radu Inicijative GOOD (Inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo) kroz izradu  zagovaračkih materijala i analiza, organiziranju okruglih stolova i konferencije sa ključnim dionicima, komentiranju kurikuluma GOO-a te sastanke s relevantnim institucijama. Sudjelovali smo i doprinijeli dvjema kampanjama za GOO – prva je ciljana na informiranje o GOO-u, a druga za prikupljanje podrške uvođenju GOO-a. Krajnji rezultat rada Inicijative je uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u formalni obrazovni sustav u RH. 

 

U ovom periodu proveli smo i dva istraživanja koja se bave nasiljem odnosno mirovnim obrazovanjem kao odgovorom i to: istraživanje o pojavnosti nasilja među mladima te „Učiti za mir“ – Analitička i normativna podloga za uvođenje vrijednosti, sadržaja i metoda mirovnog obrazovanja u formalni obrazovni sustav. Publikacijom „Zvoni za mir“ doprinijeli smo razumijevanju mirovnog obrazovanja kao i zagovaranju za integraciju mirovnog obrazovanja u formalni obrazovni sustav.

 

Edukacija nastavnika/ca i stručnih suradnica/ka:

 

U sklopu eksperimentalne provedbe građanskog odgoja i obrazovanja u školskoj godini 2012/2013. razvili  smo kurikulum edukacije te educirali nastavnike/ce 6 škola, pratili i podržavali njihov rad u integraciji ovih sadržaja u nastavu. U školskoj godini  2013/2014. Proširili smo ovaj rad na 18 škola (srednjih i osnovnih) te njihovom obrazovnom kadru ponudili stručna usavršavanja u području GOO-a  s fokusom na nenasilje. Ova 3 edukacijska ciklusa sastoje se od dva modula u kojima ih upoznajemo s kurikulumom GOO-a, 3 strukturne dimenzije Kurikuluma (Društvena, ljudsko pravna i interkulturna dimenzija GOO-a) gdje se posebno radi na sadržajima, vještinama i metodama učenja i poučavanja, te praktikuma gdje nastavnice imaju priliku okušati se u izvedbi metoda, vježbati izradu nastavnih jedinica kao i projekata škole i zajednice. 

 

Posebnu pažnju pridajemo mirovnom obrazovanju odnosno prevenciji nasilja kroz GOO (kroz  vještine komunikacije i rada sa sukobom, osvještavanje problema, participativne i iskustvene metode učenja i poučavanja, razumijevanje uzroka te razvijanje aktivnosti usmjerenih na prevenciju nasilja) te povezivanju škola sa zajednicom (kroz planiranje aktivnosti na razini škole i zajednice i sa zajednicom) koje se radi i kroz mentorstva nastavnicima i lokalne kampanje nastavnika i učenika u zajednici.

 

Za ova stručna usavršavanja nastavnice/i i stručne suradnice/i primaju potvrdu Agencije za odgoji obrazovanje. Planiramo u budućnosti ove programe certificirati i nuditi obrazovnim djelatnicima kroz ustanovu za obrazovanje odraslih „Mirta“. Kao podršku školama za provođenje GOO-a i osnaživanju učenika/ca provodimo Škole ljudskih prava za srednjoškolce - jednotjedne rezidencijalne seminare  na kojima mladi stječu znanja i vještine u području ljudskih prava i nenasilja te aktivizma u zajednici. Ovaj edukacijski program provodimo s manjim prekidima od 2009. godine te smo ga radili i na regionalnoj razini. 

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.