Novi pristupi u interkulturnom obrazovanju mladih

Large-noimage

Međunarodna konferencija o edukaciji izbjeglica i migranta koju je organizirao Centar za pravnu pomoć Halina Nieć u Institute of American Studies and Polish Diaspora of the Jagiellonian University, 12. i 13. lipnja u Krakowu. Više ovdje.

Preporučite članak: