Medium_tihomir_oreskovic__hina__fah

Premijeru, gdje su brojke?

Unatoč štetnim procesima privatizacije, dokazanim negativnim nalazima revizije pretvorbe i privatizacije, brojnim sudskim i izvan sudskim postupcima koji se godinama vuku i iscrpljuju administrativne kapacitete javnog menadžmenta, te potpisanim ugovorima koji ne osiguravaju uvećanje vrijednosti poduzeća i dugoročne koristi stvarnim dioničarima državnih poduzeća – građanima, i za koje odgovorni nikada nisu odgovarali, krovna strategija svih političkih opcija ostaje prodaja imovine, što pokazuju i recentne odluke Vlade o izuzimanju 8 poduzeća sa popisa strateških poduzeća RH a kako bi ih se pripremilo za privatizaciju.