CMS nije ušao u radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije!

Large_diskr

Reference JESU, kao i ljepota, u očima promatrača – to su nas iz Vlade Republike Hrvatske naučili!

Deset godina rada u području suzbijanja diskriminacije, osam europskih projekata na ovu temu, 24 publikacije, 15 edukacijskih programa za odvjetnike, suce i državne odvjetnike, zaposlenike državne uprave i organizacije civilnog društva, 6 javnih kampanja, nekoliko dobivenih antidiskriminacijskih tužbi i dvogodišnje konstruktivno sudjelovanje u radu na izradi antidiskriminacijske politike, nisu bili dovoljni da budemo jedna od organizacija u Radnoj skupini za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Pitamo: Zašto?
Tražimo od Vlade Republike Hrvatske da objave kriterije za izbor članova radne skupine, kao i prijave svih organizacija iz kojih bi bilo vidljivo da zadovoljavaju te kriterije.

Naše prijava nalazi se na dnu ovog članka.Preporučite članak: