Tijela upravljanja i ljudi

Large_cms-logo

Najviše upravljačko tijelo CMS-a je Skupština koja se sastoji od svih članova i članica.

Skupština je usvojila Statut Centra za mirovne studije, koji je temeljni dokument naše organizacije.

Uz Skupštinu, CMS ima Izvršni odbor i Savjet.

Izvršni odbor CMS-a

Izvršni odbor CMS-a sastoji se od aktivnih članova i članica CMS-a, voditelja i voditeljica tekućih projekata i/ili programa i voditeljice financija. Programska voditeljica Centra za mirovne studije od sredine 2014. godine je Julija Kranjec. 

 

Izvršni odbor djeluje u sastavu:

1. Julija Kranjec, organizacijska voditeljica

2. Gordana Borić, financijska voditeljica

3. Lovorka Bačić, voditeljica programa Afirmacija nenasilja i transformacija sukoba

4. Sandra Benčić, voditeljica programa Socio-ekonomska pravda

5. Gordan Bosanac*, voditelj programa Društvena solidarnost i razvojna suradnja

6. Zrnka Kušen, projektna voditeljica

7. Tea Vidović, voditeljica programa Borba protiv rasizma, ksenofobije i etničkog ekskluzivizma 

8. Iva Zenzerović Šloser, upraviteljica ustanove za obrazovanje odraslih - Mirta

 

Uz Izvršni odbor u CMS-u rade i:

Program Borba protiv rasizma, ksenofobije i etničkog ekskluzivizma

Sara Lalić, suzbijanje diskriminacije

Cvijeta Senta, suzbijanje diskriminacije

Vanja Bakalović, pravnica

Lea Horvat, koordinatorica volontera

Sara Kekuš, azil

 

Program Transformacija sukoba i afirmacija nenasilja

Emina Bužinkić  - Mirta, GOOD inicijativa

Jasna Račić - Mirovni studiji

Lana Jurman – Škole ljudskih prava; GOOD inicijativa

Program Ljudska sigurnost

Gordan Bosanac*, međunarodna razvojna suradnja i ljudska sigurnost

 

Program Socio-ekonomska pravednost

Maja Pleić, ekonomija i ljudska prava

 

Ostali

Lovorka Šošić, odnosi s javnošću

Martina Savić, voditeljica ureda i službenica za zaštitu osobnih podataka

Josip Brković, financijsko-administrativni suradnik

Antonio Čelan, asistent voditeljice ureda

KONTAKT: ime.prezime@cms.hr

 

Vanjski suradnici

Drago Župarić Iljić, azil - integracijske politike,  dzuparic@gmail.com

Ivana Radačić, edukacija o ljudskim i posebno ženskim pravima, ivana_radacic@yahoo.com

Predstavnici CMS-a u javnim tijelima

Cvijeta Senta - članica radne skupine za praćenje zločina iz mržnje

Sara Lalić - članica radne skupine za izradu nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2015. - 2020.

Tea Vidović - članica radne skupine za integraciju stranaca u hrvatsko društvo

Savjet CMS-a

Savjet prati aktivnosti Izvršnog odbora i daje preporuke za poboljšanje rada Centra između dvije Skupštine. Savjet CMS-a čine:

•         Ivana Radačić – stručnjakinja za ljudska prava, s posebnim naglaskom na ženska ljudska prava

•         Vesna Kesić – novinarka i aktivistica koja se bavi analizom društveno-političkih događaja

•         Dražen Šimleša –  znanstvenik i aktivist; bavi se održivim razvojem, član "Grupe 22"

•         Ana Matan – profesorica na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

•         Drago Župarić - Iljić – znanstvenik, stručnjak za migracije i politike azila

Stalno radno tijelo Skupštine

Stalno radno tijelo Skupštine bira i razrješava članove Izvršnog odbora između dvije Skupštine, donosi odluke po svim žalbama na poslovanje Izvršnog odbora i ima pravo saziva izvanredne Skupštine.

•         Goran Božičević

•         Karmen Ratković

•         Lana Zdravković

•         Vanja Bakalović

•         Josipa Lulić

Preporučite članak: