FRA: Izvješće o temeljnim pravima 2017.

Large_izvjesce_o_temeljnim_pravima_2017._-_misljenja_fra-e-page-001

Izvješće agencije FRA za 2017. donosi pregled važnih novih događaja i postignuća u tom području te ističe područja koja još izazivaju zabrinutost. 

 

Iako je 2016. na razini EU-a i na nacionalnim razinama bilo različitih napora za jačanje zaštite temeljnih prava, neke su mjere ugrožavale takvu zaštitu. Ova publikacija donosi mišljenja agencije FRA o glavnim događajima u obuhvaćenim tematskim područjima i svoja mišljenja podupire dokazima. Usto daje sažet, ali informativan pregled glavnih izazova na području temeljnih prava, s kojima se suočavaju EU i njegove države članice.

Područja kojima se ovaj izvještaj bavi su:

1.  Povelja o temeljnim pravima EU-a i njezina primjena u državama članicama 

2. Jednakost i nediskriminacija 

3.  Rasizam, ksenofobija i srodna netolerancija 

4.  Integracija Roma 

5.  Azil, vize, migracija, granice i integracija 

6.  Informacijsko društvo, privatnost i zaštita podataka

7.  Prava djeteta 

8.  Pristup pravosuđu, uključujući i prava žrtava zločina  

9.  Napredak u provođenju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom 

 


Preporučite članak: