Medium-noimage

Sudjelovanje CMS-a na Danima udruga u Zadru, 13. - 15. svibnja 10.

Tradicionalna konferencija Dani udruga ove će se godine održati u Zadru, od 13. do 15. svibnja 2010. u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Savjeta za razvoj civilnoga društva, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i projekta TACSO. Središnja tema Dana udruga biti će uloga i doprinos udruga uspješnom povlačenju sredstava iz fondova Europske unije. U okviru programa Dana udruga planirani su tematski okrugli stolovi o aktualnim pitanjima koja su trenutno u fokusu pozornosti udruga pojedinih područja djelatnosti, a koji se organiziraju u partnerstvu s lokalnim udrugama koje u organizaciji istih sudjeluju u svojstvu domaćina. Nacrt programa događanja možete preuzeti na stranicama Ureda za udruge: www.uzuvrh.hr    

Medium-noimage

Five minute Masterclass

Centar za mirovne studije drugu godinu za redom provodi aktivnosti kojima pruža podršku implementaciji Zakona o suzbijanju diskriminacije i na taj način radi na suzbijanju diskriminacije puno šire od same legislative. Osim jačanja kapaciteta različitih društvenih skupina koje su u doticaju sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije, CMS je proveo nacionalnu medijsku anti-diskriminacijsku kampanju, te se u 2010. posvetio jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u suzbijanju diskriminacije kroz umrežavanje i istraživanje.