Medium_hrt_logo

Izjava povodom prijenosa koncerta "Za istinu" na HRT-u

Na inicijativu Inicijative mladih za ljudska prava, Centar za mirovne studije uz preko 20 organizacija civilnog društva je danas dao zajedničku izjavu povodom prijenosa koncerta "Za istinu" na prvom programu HRT-a. Koncertom su se prikupljala sredstva za obranu optuženika za ratne zločine na MKSJ-u u Haagu i pred domaćim sudovima, a koji su u ratovima 90ih sudjelovali u okviru Hrvatske vojske.

Medium-noimage

Mladi i prošlost - Zašto bi me to zanimalo?

Radna skupina za mlade Koalicije za REKOM Hrvatske, koju čine organizacije CMS, Mreža mladih Hrvatske, Legalis i Inicijativa mladih za ljudska prava, u suradnji s Documentom - centrom za suočavanje s prošlošću, izdala je publikaciju pod nazivom: Mladi i prošlost - Zašto bi me to zanimalo? Promocija publikacije održala se na festivalu "Opatijske Barufe", u Opatiji, 20. svibnja 2010.

Medium-noimage

Autodemokracija ustavnih promjena

Državotvorne institucije preuzele su dominaciju u razumijevanju pojma demokracije i istisnule poziciju građana. Dolazimo do paradoksa da je demokracija tu bez građana, koji su dodana vrijednost, a ne konstitutivna karika demokracije.