Medium-noimage

Održana 9. Mlada MIRamiDA

U Zadru je održan 9. trening Mlada MIRamiDA za mlade iz Ličko-senjske i Zadarske županije. Sedam dana (3.-9. srpnja) grupa trenerica je radila s 16 mladih osoba teme nenasilne komunikacije, timskog rada i suradnje, razumijevanja sukoba, identiteta, različitosti, predrasuda i diskriminacije, analizirali smo probleme lokalne zajednice te pričali o izgradnji mira odnosno izgradnji zajednice da bi na kraju završili s primjerima aktivizma mladih.

Medium-noimage

Predstavljene polazišne osnove za uvođenje predmeta Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo u formalni odgojno-obrazovni sustav

U srijedu 07. srpnja u Kući ljudskih prava, Selska 112c u Zagrebu, organizacije civilnoga društva (Centar za mirovne studije, Centar za mir, nenasilja i ljudska prava Osijek, GONG i Mreža mladih Hrvatske) predstavile su polazišne osnove za uvođenje predmeta Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo u formalni odgojno-obrazovni sustav. Organizacije djeluju kroz neformalnu koordinaciju čija stajališta podržava i Centar za ljudska prava te se zalažu za uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u formalni obrazovni sustav ističući potrebu za razvojem i revizijom postojećeg nacionalnog programa koji svakako treba obuhvatiti sve komponente odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo: politički sustav i političko opismenjavanje, ljudska prava i zaštita ljudskih prava, odgoj za mir i nenasilje te učenje o demokratskom građanstvu, na način koji će svim učenicima omogućiti stjecanje osnovnih znanja i vještina neophodnih za snalaženje u društvu. Spomenute organizacije zalažu se za detaljniju razradu i osmišljanje predmeta odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo kao zasebnog obveznog predmeta koji će kros-kurikularno biti povezan s ostalim predmetima.  

Medium-noimage

Obavijest o preseljenju ureda

Centar za mirovne studije će u petak, 09. srpnja zbog selidbe biti dostupan na mobilni telefon: 091/ 3300 181.Od ponedjeljka, 12. Srpnja možete nas dobiti na stari telefonski broj: 01/ 482 00 94 i naći na adresi Kuća ljudskih prava, Selska cesta 112a.