Medium_echr

Sastanak NVO-a zainteresiranih za stratešku litigaciju pred Europskim sudom za ljudska prava

Pozivamo vas na inicijalni sastanak nevladinih organizacija zainteresiranih za stratešku litigaciju pred Europskim sudom za ljudska prava koji organizira Centar za mirovne studije u sklopu projekta "Potpora hrvatskim odvjetnicima i nevladinim organizacijama u strateškoj litigaciji pred Europskim sudom za ljudska prava ". Sastanak će se održati u 6. 10. 2010. u 14 do 16 sati u Kući ljudskih prava, Selska cesta 112 a.      

Medium_peace

21. rujan & septembar

  Dan mira je obilježen i u gradu u kojem je nastao CMS, Pakracu, promocijom publikacije Socijalne veze i civilno društvo te hrvatskom predpremijerom filma Poplava autora Gorana Devića. U dobrom društvu Petre Jurline, Mirjane Bilopavlović i Anete Lalić prisutni su imali priliku da čuju nešto o publikaciji te samome projektu, ali i o razlozima i načinima nastanka dokumentarnog filma Poplava. Cilj organizatorica je prije svega bio povezivanje potresnih ljudskih priča iz sasvim razlicitih područja kroz različite medije komuni kacije kao sto su publikacija i film te donošenje zajedničkih zaključaka sa svima prisutnima. U posebno ugodnom ozračju pakračke knjižnice je taj cilj svakako bio i postignut na zadovoljstvo svih prisutnih.