Program 'Borba protiv rasizma, ksenofobije i etničkog ekskluzivizma'

Large-noimage

Mnoga domaća i međunarodna izvješća (poput onog CMS-a iz 2013. godine) pokazuju da je u Hrvatskoj etnička, rasna i vjerska diskriminacija i dalje velik problem. Kroz aktivnosti i projekte unutar ovog programa se tako usmjeravamo na ukazivanje opasnosti predrasuda prema vjerskim, etničkim i rasnim manjinama, te na njihovo uklanjanje, kroz obrazovanje na svim razinama školovanja, suradnju s državnim institucijama, uključujući i akademsku zajednicu, suradnju s medijima, koji bi se trebali s posebnom pažnjom i odgovornošću odnositi prema ovim temama te da posebno odgovorno shvate svoju ulogu u kreiranju javnog mnijenja koje ponekad može negativno utjecati na poštivanje ljudskih prava ugroženih skupina. 

 

 

Ipak, mjesta za optimizam ima - rezultati navedenog istraživanja pokazuju da građani Hrvatske deklarativno ne podržavaju diskriminaciju stranaca i u prosjeku nemaju izrazite ksenofobne stavove. S obzirom da se u većini ispitivanih stavova barem polovina ispitanika odredila u smjeru prihvaćanja multikulturalnog društva te prihvaćanja nacionalnih manjina i doseljavanja stranaca, kao i poštivanja njihove ravnopravnosti u odnosu na građane RH, smatramo kako ima potencijala za uspješnu borbu protiv diskriminacije i da je upravo sad pravo vrijeme da se institucije i društvo u cjelini ozbiljno posvete rješavanju problema ksenofobije u Hrvatskoj. 

Također, zbog ulaska Hrvatske u EU i većeg doseljavanja stranaca, zatim činjenice teške ekonomske situacije u kojoj se zemlja nalazi, velike stope nezaposlenosti i egzistencijalne nesigurnost građana te velike ekonomske nejednakosti moglo bi doći do izrazitije netrpeljivosti prema pripadnicima nacionalnih manjina i strancima koji žive u našoj zemlji. Zbog svega opisanog, smatramo da je izuzetno važno kontinuirano raditi na afirmiranju dobrih praksi multi/inter-kulturalnih sredina, kao i upozoravati na one loše, koje vode u segregacije i nepovjerenje.

U sklopu potprograma Azil i integracijske politike se u CMS-u počeo razvijati 2003. godine, radimo na afirmaciji ljudskih prava stranaca, osobito tražitelja azila i  azilanata (izbjeglica) te nedokumentiranih migranata.

Preporučite članak: