-->

Suzbijanje diskriminacije

Medium_xenophobia

Preliminarni izvještaj terenskog istraživanja o uzrocima ksenofobije, rasizma i diskriminacije na etničkoj osnovi u općoj populaciji

U periodu od veljače do listopada 2016. godine provedeno je terensko istraživanje (ukupno 120 intervjua i tri fokus grupe) s četiri skupine aktera: općom populacijom, pripadnicima nacionalnih manjina, izbjeglicama i tražiteljima azila te dionicima sustava. Fokus istraživanja bile su društvene percepcije odnosa prema "drugome" i "drugačijem" - nacionalnim manjinama, te različitim skupinama useljenika (izbjeglicama i drugim migrantima). Istraživački tim bio zainteresiran za dva ključna pitanja: kako se konstruiraju društvene percepcije "drugoga i drugačijega" (koji su dominantni stavovi opće populacije i kako to definira položaj ovih skupina u društvu) i kako to možemo objasniti (izvori i uzroci diskriminacije i ksenofobije).

Navedeni rezultati važni su za razmatranje izvora društvenih stavova te stvaranja preporuka za njihovo rješavanje. 

Medium_inequality-014

Predstavljanje nalaza istraživanja Geometar nejednakosti

Pozivamo da sudjelujete u Nacionalnoj raspravi o Europoskom stupu socijalnih prava koja će se održati u ponedjeljak 10. listopada u Kući Europa u Zagrebu od 9:00 sati do 14:30 sati. Nacionalna rasprava organizirana je u dvije susljedne tematske rasprave o tržištu rada i dostojnim uvjetima rada te o socijalnoj zaštiti i uključivanju kojima prethodi prezentacija nalaza istraživanja Centra za mirovne studije Geometar nejednakosti, a moderirat će je Domagoj Novokmet. 

Medium_e_savjetovanje_ad_policy

Nacrt Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2021. godine i Nacrt Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2021. godine – komentari iz javnog savjetovanja

Proces javnog savjetovanja o nacrtu Nacionalnog programa za borbu protiv diskriminacije (2016. – 2021.) i pripadajućeg Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog programa za borbu protiv diskriminacije (2016. – 2018.) je završio s 1. srpnjem 2016. godine.

U nastavku se nalaze pristigli komentari organizacija civilnog društva na pojedine mjere i ciljeve.

Medium-noimage

Nabava za uslugu terenskog istraživanja i transkribiranja intervjua - javni poziv

Projekt „Racism and Xenophobia: For Refugee and Ethnic Equality (RAX FREE)“ provodi Centar za mirovne studije u suradnji s partnerskim organizacijama – Fakultetom političkih znanosti i Društvom Afrikanaca u Hrvatskoj. Ciljevi Centra za mirovne studije u okviru ovog projekta odnose se na afirmiranje organizacija civilnog društva kao ravnopravnih partnera u osiguranju konzistentnog provođenja ljudskih prava kroz kooperaciju i razmjenu znanja između istraživačkih institucija i organizacija civilnog društva. 

Cilj istraživanja na koji se ovaj javni poziv odnosi je izraditi preporuke za poboljšanje politika i sudjelovati u izradi policy nacrta te u postavljanju zajedničkog plana za borbu protiv desnog ekstremizma na razini Hrvatske, EU, te u akademskoj zajednici. Istraživanje se sastoji od polu-strukturiranih intervjua i fokus grupa, usmjerenih na tražitelje azila i izbjeglica, Rome i manjine (s naglaskom na srpsku manjinu), građane, predstavnike raznih vladinih i javnih institucija, organizacije civilnog društva, međunarodne organizacije te predstavnike medija.

Medium_ured-za-ljudska-prava_logo

E-savjetovanja o novom Nacionalnom planu za suzbijanje diskriminacije (2016.-2021.) i pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Nacionalnog plana (2016.-2018.)

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je 17. lipnja 2016. godine u javno savjetovanje poslao prijedlog novog Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za period od 2016. do 2021. godine i pripadajućeg Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje diskriminacije za period od 2016. do 2018. godine.

Rok za dostavu očitovanja je 1. srpnja 2017. godine.

Poveznice na dokumente su u nastavku.

Medium_zsd_kampanja_2

Izvještaj o rasizmu i ksenofobiji u Hrvatskoj, za 2015. godinu

I u 2016. godini Centar za mirovne studije objavio je Izvještaj o rasizmu i ksenofobiji za 2015. godinu u kojemu dajemo pregled aktivnosti (posebice programa borbe protiv rasizma i ksenofobije) kojima smo se dotaknuli tema govora mržnje odnosno, javnog poticanja na mržnju i nasilje te tema diskriminacije, integracije i izbjegličke krize u drugoj polovici 2015. godine.

Medium_image001

Kako se boriti protiv zločina iz mržnje?

Svakodnevno, nažalost, svjedočimo zločinima iz mržnje prema vjerskim manjinama i izbjeglicama diljem cijele Europske unije. Kao odgovor na to, Agencija EU za temeljna ljudska prava danas je objavila zbornik dobrih praksi o tome kako se boriti protiv zločina iz mržnje iz različitih zemalja EU.

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.