Centar za mirovne studije ilustracijama protiv diskriminacije

Large_predrasude_filter_web

U sklopu projekta Mind the gap, a oslanjajući se na rezultate istraživanja o diskriminaciji koja su provedena u sklopu navedenog projekta, Centar za mirovne studije je u suradnji s umjetnicima izradio ilustracije koje progovaraju o diskriminaciji u društvu.

Preporučite članak: