Izjava povodom prijenosa koncerta "Za istinu" na HRT-u

Large_hrt_logo

Na inicijativu Inicijative mladih za ljudska prava, Centar za mirovne studije uz preko 20 organizacija civilnog društva je danas dao zajedničku izjavu povodom prijenosa koncerta "Za istinu" na prvom programu HRT-a. Koncertom su se prikupljala sredstva za obranu optuženika za ratne zločine na MKSJ-u u Haagu i pred domaćim sudovima, a koji su u ratovima 90ih sudjelovali u okviru Hrvatske vojske.

ZAJEDNIČKA IZJAVA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
povodom prijenosa koncerta "Za istinu" na HRT-u

U Zagrebu, 15. lipnja 2010.

Hrvatska radiotelevizija je prijenosom koncerta «Za istinu» 13. lipnja 2010. godine učinila nekoliko nedopustivih grešaka. Prvenstveno, prekršila je više odredaba Zakona o HRT-u (NN br. 25/03); konkretno, točku 1. st.1. čl.6.[1], točku 2. čl.7.[2] i točku 1. st.1. čl.8[3]., jer je stala iza jednostranog tumačenja nedavne ratne prošlosti i takvo tumačenje u programu promovirala.

Nadalje, HRT je značajan javni prostor u sklopu prijenosa ovog koncerta dao osobama koje su kršile pravno-demokratska načela osporavajući presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i presude domaćih sudova donesene u korektno vođenim postupcima, inzistirajući na nevinosti osoba za koje je nedvosmisleno utvrđeno da su naredile ili izvršile ratne zločine, zločine protiv čovječnosti ili druge teške povrede ljudskih prava.

Konačno, HRT je u potpunosti zanemario patnju žrtava ovih zločina veličajući i nazivajući «herojima» ratne zločince kao i osobe protiv kojih se vode procesi za ratne zločine ili za koje postoji osnovana sumnja da su u počinjenju zločina sudjelovali.

Prijenos koncerta «Za istinu» bio je na granici ratnohuškačke propagande i kao takav je ozbiljno ugrozio proces pomirenja u RH i užoj regiji, ali i sam proces demokratizacije za koji je nužno poticati proces suočavanja s nedavnom prošlošću na temelju vjerodostojnih činjenica.

Posebno je problematična činjenica da je ovaj prijenos, koncert i njegovu poruku podržao i predsjednik Programskog vijeća HRT-a g. Zvonko Milas, što navodi na zaključak da se ovdje radi o službenom stavu HRT-a.

Zbog svega navedenog, pozivamo nadležne institucije da reagiraju na ovo kršenje Zakona o HRT-u kao i na pojave osporavanja vjerodostojno utvrđenih činjenica o ratnim zločinima i kaznenoj odgovornosti pojedinaca u medijskom prostoru javne televizije.

Organizacije potpisnice izjave:

YIHR - Inicijativa mladih za ljudska prava
B.a.B.e. - Budi aktivna, Budi emancipiran
UNMK H-alter
Građanski odbor za ljudska prava
Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću
CMS - Centar za mirovne studije
Zagreb Pride
Civil Rights Defenders
MMH - Mreža mladih Hrvatske
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek
Ženska mreža
Odbor za ljudska prava, Karlovac
Domine, Split
Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć, Vukovar
Ženska soba
JEF Hrvatska - Mladi europski federalisti
Nansen dijalog centar, Osijek
TABU Vukovar
CERD - Centar za razvoj demokracije
CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
HOMO, Pula
Poligraf, Zagreb
Centar za građanske inicijative, Poreč
Udruženje porodica nestalih i nasilno odvedenih lica iz Vukovara

[1] U ostvarivanju programa, HR i HTV su dužni: - pridonositi poštivanju i promicanju temeljnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrednota i institucija te unapređenju kulture javnoga dijaloga

[2] (HR i HTV su dužni:) - poštovati i poticati pluralizam političkih, religijskih, svje to nazorskih i drugih ideja te omogućiti javnosti da bude upoznata s tim idejama; HR i HTV ne smiju u svojim programima zastupati staja lišta ili interese pojedine političke stranke, kao ni bilo koja druga pojedinačna politička, religijska, svjetonazorska i slična stajališta ili interese

[3] U programima HR-a i HTV-a zabranjeno je: - poticati, pogodovati poticanju i širiti nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju i netrpeljivost, antisemitizam i ksenofobiju, kao i poticati na diskriminaciju ili neprijateljstvo prema pojedincima ili skupinama, zbog njihova podrijetla, boje kože, političkog uvje renja, svjetonazora, zdravstvenog stanja, spola, seksualnih ili drugih određenja ili osobina

Preporučite članak: