[POZIV] za studente/ice socijalnog rada, politologije, prava i upravnog prava: Program pripravništva u organizacijama civilnog društva

Large_1

Kuća ljudskih prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za mirovne studije i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek, pozivaju studente i studentice socijalnog rada, politologije, prava i upravnog prava iz Zagreba da se prijave na program pripravništva* u organizacijama civilnog društva za ljudska prava.

Kako izgleda program pripravništva u organizacijama civilnog društva?

Ograničeni broj studenta i studentica socijalnog rada, politologije, prava i upravnog prava iz Zagreba imat će priliku proći tromjesečni program pripravništva od lipnja do rujna 2023. godine, sveukupnog trajanja od 100 sati. Prilikom provedbe pripravništva uzet ćemo u obzir ispitne rokove!

Pripravnici/e imaju priliku pohađati jedan od sljedećeg programa pripravništva: 

Prava izbjeglica, suzbijanje diskriminacije i socio-ekonomska prava i pravda. U sklopu ovog programa pripravništva, kojeg vodi Centar za mirovne studije, pripravnici_e će doprinijeti istraživanju stanja ljudskih prava u zemljama porijekla migranata te presuda u RH vezanih za diskriminaciju. Podržavat će rad info pointa Centra za mirovne studije, doprinijeti analizama vezanim za diskriminaciju temeljem imovnog stanja i pomoći u izradi pravno-zagovaračkih aktivnosti o kriminalizaciji solidarnosti. Dodatno, pripravnice/i sudjelovat će u istraživačkim i zagovaračkim aktivnostima s fokusom na socijalna i ekonomska ljudska prava. Pored iskustva u Centru za mirovne studije, pripravnici_e će se upoznati s radom Kuće ljudskih prava i borders:none.

Program pripravništva uključuje dvodnevni treningtijekom kojeg će se pripravnici_e upoznati s pravom ljudskih prava, mehanizmima zaštite te procesu kreiranja javnih politika i okruženja za rad organizacija civilnog društva. Uvodni trening će biti održan u u prvoj polovici programa. Organizatori snose troškove sudjelovanja za sudionike_ce.

Tko se može prijaviti za program pripravništva i što će kroz njega dobiti?

Za obavljanje programa pripravništva se možeš prijaviti ako ispunjavaš sljedeće uvjete:

  • Student_ica si 2. ili više godine socijalnog rada, politologije, prava ili upravnog prava u Zagrebu.
  • Zainteresiran_a si za stjecanje iskustva u organizaciji civilnog društva za ljudska prava

Sudjelovanjem na programu pripravništva, studenti_ce će imati priliku produbiti svoje poznavanje teorijskih koncepata usvojenih prilikom studiranja, primijeniti ih u kontekstu rada u organizacijama civilnog društva, steći vrijedne radne vještine primjenjive na različitim radnim mjestima i doprinijeti radu organizacija posvećenih ljudskim pravima.

Po izvršenju svih dužnosti, pripravnici_ce dobit će potvrdu o obavljanju programa pripravništva te će imati priliku dobiti pismo preporuke ovisno o uloženom trudu i kvaliteti obavljenih zadataka. Pripravnici_e neće dobiti naknadu za obavljanje programa pripravništva.

Kako se prijaviti?

Pozivamo zainteresirane studentice i studente socijalnog rada, politologije, prava i upravnog prava koji zadovoljavaju uvjete ovog poziva da se prijave za program pripravništva do 28. svibnja 2023. putem sljedeće prijavnice.

U sklopu prijavnice je nužno odgovoriti na jedno od ponuđena 4 esejska pitanja. Odgovori ne trebaju biti duži od 500 riječi.

Esejska pitanja su:

  1. Posljednjih godina svjedočimo kako je grupa mladih u Portugalu podnijela tužbu protiv države jer smatraju da nije učinila dovoljno da spriječe negativne posljedice klimatskih promjena. Kako biste vi započeli proces pozitivne promjene, koje pravne radnje prepoznajete kao dostupne, o kršenju kojih ljudskih prava je u ovom primjeru riječ? Opišite s kim biste surađivali? Koga biste okupili? Na koje bi se nacionalno, europsko i međunarodno zakonodavstvo pozvali?
  2. Primjetili ste da je na zidu obližnje škole preko noći nacrtan mural osuđenom ratnog zločincu XY. Od koga i na koji način ćete tražiti njegovo uklanjanje? Hoćete li i zbog kojeg kažnjivog djela prijaviti nepoznatog počinitelja? Koje načine rada sa zajednicama vidite kako bi se utjecalo na smanjivanje ovakvih pojava?
  3. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres u svojoj poruci za Dan ljudskih prava obilježen prošle godine, 10. prosinca 2021. izjavio je: "Javni prostor se smanjuje. Siromaštvo i glad rastu prvi put nakon desetljeća. Milijuni djece propuštaju svoje pravo na obrazovanje. Nejednakost se produbljuje – ali možemo izabrati drugačiji put". Za koja ljudska prava smatrate da su trenutno najugroženija u Hrvatskoj te na koji način smatrate da je moguće ostvariti pozitivnu promjenu?
  4. Pisani esej po vlastitom izboru teme (u ovom slučaju je potrebno eseju dodati uvodni opis teme te na koja pitanja nastojite pronaći rješenja).

Svi_e prijavljeni_e će biti obaviješteni o rezultatima prijave nakon 28. svibnja 2023. godine, a sa užim krugom kandidata slijede i intervjui. 

Za bilo kakva pitanja, molimo obratite se na email sandra.kasunic@cms.hr.

*program pripravništva u okviru ovog projekta je neplaćena praksa koju se stječe u organizacijama civilnog društva

_________________________________________________________________________________

Program pripravništva za studente i studentice prava se provodi u sklopu projekta Novi početak - sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava koji ima za cilj povećati društveni i politički utjecaj organizacija za ljudska prava kao odgovor na srozavanje standarda ljudskih prava u Hrvatskoj, sve težu socioekonomsku situaciju te inertnost institucija u iznalaženju rights based rješenja za sve kompleksnije političke i socio-ekonomske izazove današnjice.

Provođenjem programa pripravništva za studente i studentice u organizacijama civilnog društva nastoji se omogućiti izgradnja specifičnih znanja i vještina, ali i interesa, studenata/ u području ljudskih prava i rada organizacija civilnog društva za ljudska prava.

Projekt NOVl POČETAK - Sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Projekt provode Kuća ljudskih prava Zagreb, Centar za mirovne studije, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek i Human Rights House Foundation.

 

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.