EDUKACIJA: Medijatori_ce za rad u romskoj zajednici

Large_da

Centar za mirovne studije i Romska organizacija mladih Hrvatske pozivaju vas edukaciju "Medijatori_ce za rad u romskoj zajednici".

 

Program je namijenjen socijalnim radnicima_ama, nastavnicima_ama, predstavnicima_ama MUP-a, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, volonterima_kama, romskim pomagačima_cama, medijatorima_cama i članovima i članicama romskih zajednica. Cilj edukacije je stjecanje znanja o sustavu, osnaživanje za dvosmjernu komunikaciju, suradnju i solidarnost. Na treningu se upoznajemo s institucionalnim okvirom (zakoni, planovi, strategije) kao i društvenim i osobnim pretpostavkama za suradnju. Zajednički cilj nam je izgradnja solidarnog i ravnopravnog društva.  Kroz okvir anticiganizma, trening ne zanemaruje, već uzima u obzir postojanje razlika, ali značajan naglasak stavlja na institucionalne okvire kroz koje se te razlike očituju u posjedovanju i korištenju prava u svakodnevnom životu. Program uzima u obzir postojeći institucionalni okvir, ali mu istovremeno i kritički pristupa, otvarajući tako prostor za kritiku i unaprjeđenja.

Edukacijom želimo:

  • stvarati uvjete za unaprjeđenje položaja romske nacionalne manjine (povećanje kvalitete obrazovanja i obuhvata školovanjem, povećanje preduvjeta za zapošljavanje i uključivanje u tržište rada, povećanje socijalne i zdravstvene zaštite, smanjenje diskriminacije…)
  • osvijestiti sudionike_ce o položaju i problemima romske populacije kao zajedničkim problemima društva, potaknuti podršku i suradnju
  • osvijestiti postojanje razlika između opće i romske populacije kao i unutar romskih zajednica i pristupiti im konstruktivno
  • ponuditi vještine razumijevanja i transformacije sukoba i medijacijske alate za unaprjeđenje odnosa

Trening traje 6 radnih dana, provesti će se u 3 modula, od kojih svaki traje po 2 radna dana. 

Ovaj ciklus namijenjen je osobama iz Sisačko moslovačke županije, Osječko baranjske i Grada Zagreba.

Za prijavu – ispunite prijavni obrazac i pošaljite nam na prijave@cms.hr do 16. ožujka 2020.

1. Modul: 27. i 28. ožujka, Sisak

Strateški i zakonodavni okviri – rad na osnovnim pojmovima

Nacionalna strategija za uključivanje Roma i Akcijski planovi, Ispitivanje baznih podataka za uključivanje Roma – rezultati istraživanja, Zakon o suzbijanju diskriminacije, Predrasude i stereotipi

2. Modul: 17. i 18. travnja, Zagreb 

Kulturni pluralizam i društvo jednakosti

Upoznavanje s kulturnim razlikama, sličnostima i mogućnostima, tradicija: prednosti i zamke

3. Modul: 15. 16. svibnja 

Medijacija – posredovanje u sukobima

Razumijevanje sukoba, pozicija i interesa, vještine komunikacije – prilika za kvalitetnije odnose

Edukaciju vode treneri i stručnjaci iz Centra za mirovne studije, Romske organizacije mladih Hrvatske i suradničkih organizacija: Sara Lalić, Siniša Senad Musić, Monika Pažur, Lovorka Bačić, Iva Zenzerović.

U edukaciju možemo uključiti 16 osoba. Ukoliko bude puno više prijava, prednost će imati prijavljeni s jasnom motivacijom i mogućnosti direktnog korištenja znanja i vještina s treninga u svojim zajednicama.

Troškove putovanja i smještaja pokriva Centar za mirovne studije.

 


Preporučite članak: