Mirovni studiji

Large_mirovni_studiji

Mirovni studiji su interdisciplinarno područje koje stvara obrazovni, istraživački i politički potencijal za nenasilnu društvenu promjenu. Mirovni studiji se oslanjaju na postojeće teorije  i prakse, kako bi shvatili uzroke nasilnih sukoba, razvili pristupe za zaustavljanje nasilja, rata i teških kršenja ljudskih prava i utjecali na izgradnju pravednog mira. Zaustavljanje nasilja, rata i teških kršenja ljudskih prava  pritom ide ruku od ruku s izgradnjom pravednih sustava koji se odupiru direktnom i strukturnom nasilju, opresiji i isključivanju, te promišljaju i grade alternative. 

 

Negativan mir shvaćen kao odsustvo nasilja, rata i održavanje ravnoteže straha, proširuje se konceptom pozitivnog mira - orijentacijom na uklanjanje uzroka sukoba. Pored teorija, strategija i poznavanja javnih politika, na Mirovnim studijima se artikuliraju postojeće aktivističke prakse i potiču novi oblici rada na društvenoj promjeni.

Voditelji i gosti predavači su dobri poznavatelji iz pojedinih područja s poznavanjem teorija, ali i direktnim aktivističkim iskustvom te motivacijom za artikuliranje, organiziranje i sudjelovanje u promjenama.

Na Mirovnim studijima koristimo pristupe interdisciplinarnog, participativnog i iskustvenog učenja koji pretpostavljaju da su procesi  koje analiziramo kompleksniji od jedne znanstvene discipline, da svatko dolazi s određenim iskustvom i znanjem, a da nas informirana razmjena znanja i iskustva, uz kritičko propitivanje osnažuju za djelovanje. Teorije se propituju u kombinaciji s praktičnim i iskustvenim učenjem kroz analize tekstova i medijskih sadržaja, diskusije, prezentacije, rad u manjim skupinama, igre uloga i druge iskustvene vježbe, oluje ideja, barometre stavova i brojne druge metode koje osnažuju za djelovanje.

Kao neformalni obrazovni program Mirovni studiji se provode pri Centru za mirovne studije u kontinuitetu od 1997.

Radna godina 2016-17. obuhvatit će 250 sati radionica, predavanja, praktičnog rada i javnih dijaloga.

Predavanja i radionice održavaju se utorkom i četvrtkom od 17 do 21 sati te jednu subotu mjesečno, od 10 – 17 sati, u Kući ljudskih prava, Selska 112c. Program traje od listopada do lipnja.

 

Preporučite članak: