NOVE AKTIVNOSTI PROJEKTA "STARA KULA NOVI MOSTOVI"

Large-noimage

PREDAVANJE O SUHOZIDIMA I DESNIČINI SUSRETI

U srijedu 16. rujna u benkovačkoj gradskoj knjižnici održano je predavanje profesorice Aleksandre Faber na temu očuvanja suhozidne arhitekture u pejzažu Jadrana. Uništavanje suhozida za daljnju preprodaju prof. Faber navodi kao učestali primjer devastacije autohtonog pejzaža, što su i potvrdili neki od građana zadarskog zaleđa, navodeći slučajeve čišćenja terena od kamena za daljnju prodaju zemlje ili mljevenje suhozida u šljunak. Suradnju s lokalnom vlašću, pravosuđem, kao i važnost samo-organiziranja s ciljem prevencije daljnjeg nestajanja kamena koje je od vitalne važnosti za zaštitu od erozije prof. Faber navodi kao krucijalne u periodu čekanja da Ministarstvo kulture RH potpiše i počne provoditi zakon o zaštiti suhozida.

Predavanje je prvo u nizu od deset javnih diskusija koje će biti održane u mjestima zadarskog zaleđa, na teme koje predlože sami građani.

Druga aktivnost su Desničini susreti, održani u Zagrebu, Zadru i Islamu Grčkom, u organizaciji Centra za komparativno-historijeske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tema ovogodišnjih susreta je bila Intelektualci i vlast 1945.-1952.
 

Ovogodišnja tema otvara nove mogućnosti pristupa Vladanu Desnici, njegovim iskustvima intelektualca, u rasponu od visokoga državnog činovnika do profesionalnog književnika, jednoga od najsmionijih u svome stvaralaštvu u to doba u nas.

Ili kako to lijepo sumira program ovogodišnjih Susreta:

"Problem uspostavljanja monopolne vlasti komunističkih partija u zemljama Srednjoistočne i Jugoistočne Europe, te stvaranja sveobuhvatne kontrole nad svim društvenim sferama, predstavlja izuzetno važno i tek sporadično istraženo poglavlje u povijesti velikog dijela europskog kontinenta. U tom su kontekstu posebno važni, s jedne strane, sistemski stav prema intelekualcima te, s druge, odnos intelektualaca prema novom ideologijskom autoritetu. U hrvatskom i jugoslavenskom slučaju ovo istraživačko pitanje posebno je neistraženo u razdobljima «koalicijsko-demokratske vlasti» (1944.- studeni 1945.), primjene sovjetskoga doktrinarnog sustava u «izgradnji socijalizma» (prosinac 1945. – 1950.) te u prvim godinama stvaranja jugoslavenskoga alternativnog modela (u sljedećem razdoblju do VI. kongresa KPJ/SKJ 1952.)."

Zadarski dio skupa, koji se realizira u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, jedinstvena je prilika izravno se upoznati s „Desničinim susretima“ višestruko korespondentnim zadarskim istraživačkim programom „Arhipelogos“, koji vodi prof. dr. sc. Vladimir Skračić te sa zadarskom kulturnopovijesnom baštinom razdoblja od 1945. do 1954. godine, koja je toliko važna i za kritičko razumijevanje opusa Zadranina Vladana Desnice.

U Islamu Grčkom, u Kuli Stojana Jankovića, baštini obitelji Desnica, gdje je i Vladan Desnica stvorio velik dio svog opusa, pored dužnog iskazivanja pijeteta nad piščevim grobom u crkvici sv. čurđa, prezentirao se zagrebačko-zadarski projekt Međunarodnoga sveučilišnog centra u Kuli Stojana Jankovića te aktualni projekt „Stara Kula – novi mostovi“, kojega je glavni nositelj CMS.

 

Preporučite članak: