Sigurnosno - obavještajne agencije i ljudska prava

Large-noimage

Centar za mirovne studije angažiran je oko praćenja rada i zakonske reforme sigurnosno-obavještajnog sustava. Jedni smo od incijatora osnivanja Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija u koje smo predložili ispred organizacija civinog društva Sanju Sarnavku iz udurge BABE.

Trenutno radimo na projektu izrade dva priručnika: «Ljudska prava i sigurnosno-obavještajni sustav» i «Sigurnosno-obavještajne agencije i građani/ke». Priručnici će izaći iz tiska početkom 2008. godine, a izradu priručnika financira Vlada RH.


Cilj je projekta osigurati educiranost i razumijevanje djelatnika službi o medjunarodnom i domaćem sustavu ljudskih prava i potencijalnim sukobima sa interesom nacionalne sigurnosti i podići razinu svijeti i educiranosti građana o njihovim pravima i ostvarenju istih u slučajevima kršenja od strane sigurnosnih službi

 Opravdanje za projekt

S obzirom na dosadašnje propuste u djelovanju sigurnosno-obavještajnih agencija u RH koje su u javnosti izazvale vrlo negativne dojmove o radu sigurnosno-obavještajnih agencija smatramo da je nužno osigurati izvor informacija i edukaciju djelatnika sigurnosno-obavjetštajnih agencija o ljudskim pravima, kršenjima ljudskih prava u kontekstu njihovog rada, te konfliktu ljudskih prava i legitimnih interesa države kao što je nacionalna sigurnost. Afere sa sigurnosnim službama jedne su od najštetnijih ugledu RH u međunarodnoj zajednici, ali i interno među njenim građanima, no do sada nije bilo jasnih aktivnosti na sprečavanju kršenja ljudskih prava od strane djelatnika sigurnosnih službi. Također, pokazalo se da građani/ke nisu dovoljno obavješteni o svojim pravima i da se osjećaju bespomoćno u odnosu na kršenja ljudskih prava od strane državnih tijela. U cilju jačanja povjerenja u izvansudske i pravosudne insitutcije države koje djeluju na zaštiti prava građana želimo objaviti priručnik koji će građanima/kama objasniti koja sve tijela djeluju na zaštiti njihovih prava, kako im se obratiti, kako koristiti pravna sredstva garantirana domaćim zakonodavstvom i međunarodnim instrumentima zaštite ljudskih prava, te također demistificirati djelovanje sigurnosno-obajveštajnih agencija kroz prezentaciju opsega njihovog rada i dužnosti.

 


 

Tijekom 2006. godine radili smo na amandmanima prilikom prijedloga novog Zakona o sigurnosno obavještajnom sustavu.

 

Naše komentare pogledajte u word formatu ovdje.

 

U 2007., zajedno sa udrugama BABE i GONG predložili smo Sanju Sarnavku za članicu Vijeća za građanski nadzor sigurnosno obavještajnih agencija. Naš prijedlog je usvojen!

Preporučite članak: