Izjava Centra za mirovne studije povodom obilježavanja Međunarodnog dana mira 21. rujna

Large_zvoni-za-mir-25-mm

Zvoni za mir: kucnuo je čas za uvođenje mirovnog obrazovanja u škole!

 

21. rujna 2010. godine obilježava se Međunarodni dan mira u okviru teme Mir, mladi i razvoj pod sloganom MIR = BUDUĆNOST. Okruženi rastućom polarizacijom u društvu, eskalacijom nasilja na svim razinama, sve većom nesigurnošću ljudskoga života te izazovima zaštite ljudskih prava, ovim putem želimo skrenuti pozornost na važnost svakodnevnog promišljanja i ulaganja napora u izgradnju mira. Mir ne znači isključivo odsustvo sukoba i nasilja manjeg ili većeg razmjera - mir predstavlja trajne napore koji se ulažu u razvoj društava i pojedinaca, mir daje prilike učenju i aktivnom djelovanju.

 

Mir označava društvo svjesnih i savjesnih pojedinaca koji teže nenasilnom rješavanju sukoba i izgradnji društveno pravednih odnosa. Danas, u godinama obilježenima krizama, ratovima, oružanim sukobima, borbom za ekonomskom i političkom moći, izgradnja mira i ulog u održivi mir odgovarajuća su i jedina rješenja postojećih problema za izgradnju budućnosti koja teži ljudskoj sigurnosti i razvojnim društvenim procesima.

U kontekstu napora koji se ulažu u izgradnju mira, vjerujemo kako je prva stepenica konstruktivne i održive razvojne mirovne politike, uvođenje mirovnog obrazovanja u škole. Vrijednosti, sadržaji i metodologija mirovnog obrazovanja dio su šireg poticaja k uspostavljanju odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo koji u središte stavlja usvajanje znanja i vještina potrebnih za osobni rast i razvoj te participaciju u društvu - životu zajednice i političkim procesima.

Ovakav tip obrazovanja ima snažnu odgojnu i vrijednosnu komponentu te teži harmonizaciji obrazovnog procesa koji će dugoročno utjecati na razvoj osnaženih i aktivnih pojedinaca i pojedinki, na smanjenje socio-političke građanske apatije i koji će povećati interes i efekte građanske participacije u zajednicama, stvarajući sveobuhvatno političko opismenjivanje i potičući konstruktivan, kreativan i kritički, vrijednosno utemeljen pristup društvu i njegovim procesima otvaranja i demokratizacije.

Smatramo važnim da se obrazovni proces na svim razinama usredotoči na učenje o miru i učenju za mir te miroljubivu komunikaciju i ponašanje, a time i miroljubive procese u društvu. Obrazovanje za mir vrijednosna je edukacija koja razvija kulturu mira i nenasilja, promovira afirmaciju i zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost na svim društvenim razinama, društveno pravedne odnose te održiv pristup razvoju zajednica i društava sa aktivnim i odgovornim građanima/kama.

Obrazovanje za mir razvija građansko, demokratsko sudjelovanje, otvorenu i konstruktivnu komunikaciju te utemeljuje kulturu mira i solidarnosti. Ono je osobito relevantno za razvoj individualnih predispozicija za nenasilno djelovanje sebe, drugih i cijeloga društva. Ono postaje izuzetno važnim u svim društvima današnjice, punim socijalnih izazova kao što su ekonomska nestabilnost, tranzicija ili poslijeratno razdoblje. Mirovno obrazovanje neposredno razvija kulturu mira integrirajući vrijednosti, sadržaje i metodologiju participativnog, ravnopravnog i transformativnog učenja i djelovanja.

Kroz javnu i medijsku kampanju Zvoni za mir, Centar za mirovne studije zalaže se za trajno uvođenje mirovnog obrazovanja u škole od osnovno-školske do fakultetske razine i upravo ovom temom želi obilježiti Dan mira, naglašavajući ulogu mladih i razvojne procese izgradnje mira. Snažno vjerujemo kako bi se uvođenjem mirovnog obrazovanja u škole investiralo u trajne pozitivne društvene promjene te se nadamo kako će donositelji odluka u institucijama prepoznati relevantnost integracije mirovnih sadržaja i metodologije u obrazovni proces.

Ovim putem želimo najaviti obilježavanje Međunarodnog dana mira i pozvati Vas da sudjelujete u sljedećim događanjima:

20. rujna, 12.00h - Konferencija za medije: Prezentacija programa Mirovnih studija i polazišta
mirovnog obrazovanja; Zagreb, Kuća ljudskih prava, Selska cesta 112c, Zagreb

21. rujna, 17.00 - 21.00h - Zvoni za mir: Izvedba Boalovog teatra i razgovor s povodom:
Mirovno obrazovanje u školama - zašto nam treba?; Zagreb, Kuća ljudskih prava, Selska cesta 112c

21. rujna, 17.00h - Promocija publikacije Socijalne veze i civilno društvo uz diskusiju i prikazivanje
filma Poplava, u suradnji s udrugom Delfin; Pakrac, Samostalna narodna knjižnica i čitaonica

24. rujna, 19.00h - otvaranje izložbe Tko je tebi Reihl Kir?; Zagreb, HDLU, Trg žrtava fašizma bb,
Zagreb

Centar za mirovne studije

Preporučite članak: