Održan okrugli stol "Sigurnosna politika izgradnje mira u zemljama bivše Jugoslavije"

Large_okrugli_stol_8.4.10._001

Okrugli stol održan je u četvrtak, 8.4.2010. s početkom u 10 sati u prostorijama Europskog doma.

Uvodničari/ke na okroglom stolu bili su:

Žarko Puhovski - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Vedran Horvat - Henrich Boll Stiftung Hrvatska,

Monika Begović - doktorantica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,

Valentina Kufrin - studentica politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Centar za mirovne studije organizirao je okrugli stol „Sigurnosna politika izgradnje mira u zemljama bivše Jugoslavije" na koji su bile pozvane svi/e građani/ke zainteresirane za sukreiranje sigurnosne politike EU na temelju iskustva sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Željeli smo otvoriti raspravu o mogućim budućim prevencijama sukoba i procesa post-ratnog oporavka društva.
Pitanja oko kojih se diskusija razvijala bila su: Kako EU politike mogu prevenirati sukobe? Kako mogu doprinjeti post-ratnom oporavku? Što je bilo dobro, a što loše u EU pristupu sukobu i post-ratnom oporavku naše regije?

Ovaj okrugli stol dio je projekta prikupljanja iskustva izgradnje mira iz Hrvatske, ali i cijele regije pod nazivom: Kako EU može učiti iz ratnog i post-ratnog iskustva zemalja bivše Jugoslavije?
Do sada smo održali okrugle stolove na temu „Iskustva ratne prošlosti i naučene lekcije: mirna reintegracija" u siječnju o obljetnici Mirne reintegracije Istočne Slavonije i Podunavlja i „Grass root iskustva izgradnje mira" u ožujku.

Transkribirane diskusije sva tri okrugla stola bit će objavljene u publikaciji pod nazivom: „Kako EU može učiti iz ratnog i post-ratnog iskustva zemalja bivše Jugoslavije u odnosu na primjenjive modele izgradnje mira?". Prikupljene preporuke sudionika/ca okruglog stola biti će prezentirane relevantnim institucijama Europske Unije, kreatorima sigurnosnih politika na EU nivou te europskim nevladinim organizacijama u području izgradnje mira.

Preporučite članak: