Građanski odgoj i mirovno obrazovanje

Medium-noimage

Zagovaranje uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja

Okvir građanskog odgoja i obrazovanja je okvir kroz koji zagovaramo odgoj i obrazovanje za mir i aktivne građane. Nakon usvajanja Nacionalnog okvirnog kurikuluma i sastavljanja predmetnog kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja stvorili su se uvjeti za snažnije zagovaranje sustavnog i kvalitetnog uvođenja mirovnog i građanskog odgoja. Od 2012. Kroz rad Inicijative udruga zagovaramo, a kroz projekt Novo doba ljudskih prava i demokracije provodimo eksperimentalnu fazu uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja. Nositelj projekta je Mreža mladih Hrvatske, a zajedničkim snagama na njemu rade: Centar za mirovne studije, GONG, Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarvstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Nacionalni centar za vanjsko vrednoivanje. Projekt podržava Ured Pučkog pravobranitelja, a financijski ga podupiru EU, Ured za udruge Vlade RH, Američa ambasada, MZOS, Kraljevina Nizozemska.

Medium_clock

Javna rasprava o Nacrtu kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja

Rasprava je održana 21. veljače 2012. u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a u sklopu IPA 2009 projekta „Jačanje kapaciteta Vladinog Ureda za udruge za izgradnju učinkovitog partnerstva s organizacijama civilnog društva u borbi protiv korupcije". Bilješku s održanog savjetovanja, kao i druge informacije o održanom događanju, možete pronaći na mrežnim stranicama Ureda za udruge.

Medium_ucitizamircover_s_thumb

Poziv na prezentaciju istraživanja i publikacije: Učiti za mir

Centar za mirovne studije poziva sve zainteresirane na prezentaciju rezultata istraživanja: Analitička i normativna podloga za uvođenje vrijednosti, sadržaja i metoda mirovnog obrazovanja u formalni obrazovni sustav i publikacije Učiti za mir.

Prezentacija će se održati u ponedjeljak, 11. travnja 2011. od 12 - 14 sati u prostorijama Kuće ljudskih prava, Selska cesta 112c.

 

Medium_slika_research_stablo

Istraživanje: stvaranje stručne analitičke podloge za zagovaranje obrazovanja za mir

Centar za mirovne studije, u suradnji sa Centrom za istraživanje i razvoj obrazovanja - Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Nacionalnom Zakladom za razvoj civilnog društva provodi znanstveno istraživanje o učincima institucionalnih i izvaninstitucionalnih programa u osnovnim školama u kojima se uče socijalne vještine relevantne za mirovno obrazovanje. Svrha istraživanja je stvaranje analitičke podloge za zagovaranje uvođenja vrijednosti, sadržaja i metoda mirovnog obrazovanja unutar sustava formalnog obrazovanja u RH