Zagovaranje uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja

Large-noimage

Okvir građanskog odgoja i obrazovanja je okvir kroz koji zagovaramo odgoj i obrazovanje za mir i aktivne građane. Nakon usvajanja Nacionalnog okvirnog kurikuluma i sastavljanja predmetnog kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja stvorili su se uvjeti za snažnije zagovaranje sustavnog i kvalitetnog uvođenja mirovnog i građanskog odgoja. Od 2012. Kroz rad Inicijative udruga zagovaramo, a kroz projekt Novo doba ljudskih prava i demokracije provodimo eksperimentalnu fazu uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja. Nositelj projekta je Mreža mladih Hrvatske, a zajedničkim snagama na njemu rade: Centar za mirovne studije, GONG, Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarvstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Nacionalni centar za vanjsko vrednoivanje. Projekt podržava Ured Pučkog pravobranitelja, a financijski ga podupiru EU, Ured za udruge Vlade RH, Američa ambasada, MZOS, Kraljevina Nizozemska.

 

 

Više o projektu Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama:

Cilj projekta je doprinijeti uvođenju i punoj integraciji obrazovanja o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu kroz suradnju organizacija civilnog društva i javnih institucija, te osnažiti zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva, osobito organizacija mladih, te stručnjake u području obrazovanja o ljudskim pravima, aktivnog građanstva, mira i političke pismenosti mladih ljudi u području posebne državne skrbi; stvoriti održive uvjete za kvalitetnu implementaciju obrazovanja o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu; podići razinu svijesti među mladima, u lokalnim zajednicama i među  dionicima u području obrazovanja o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu. 

Kroz projektne aktivnosti, temeljem odluke MZOS-a provodi se eksperimantalno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja:

Očekivani rezultati:

1.Razvijen obrazovni kurikulum za ljudska prava i demokratsko građanstvo uz metodologiju za sveobuhvatnu i sustavnu integraciju, provođenje, praćenje i vrednovanje 

2.Ostvareni preduvjeti za punu integraciju kurikuluma za ljudska prava i demokratsko građanstvo kroz obrazovnu i stručnu podršku 

3.Povećana razina javne svijesti i institucionalnog priznanja obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo

4.Osnaženi kapaciteti organizacija civilnoga društva, osobito organizacija mladih, za izradu i provedbu neformalnih obrazovnih programa

 

Aktivnosti projekta 

1.  Razvoj kurikuluma 

1.1.Razvoj kurikuluma za ljudska prava i demokratsko građanstvo (projektni tim)

1.2.Razvoj metodologije za praćenje i vrednovanje integriranog kurikuluma (Vedrana Spajić Vrkaš, Ivana Radačić, Berto Šalaj)

1.3.Vrednovanje rezultata i iznošenje preporuka

2.  2.Osnaživanje kapaciteta i stručna podrška nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima škola i budućim nastavnicima za uvođenje obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u područjima posebne državne skrbi

(Centar za mirovne studije, Mreža mladih Hrvatske)

2.1.Predstavljanje kurikuluma za ljudska prava i demokratsko građanstvo ravnateljima, nastavnicima i stručnim suradnicima  

2.2.Edukacija nastavnika i stručnih suradnika

2.3.Mentorstvo na području obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo

2.4.Edukacija budućih nastavnika u područjima posebne državne skrbi (Gospić, Zadar, Osijek, Petrinja)

2.5.Konzultacije sa stručnjacima i donositeljima odluka o izradi kataloga neformalnih obrazovnih programa u područjima posebne državne skrbi

3. Javna događanja

(Gong, CMS, Mreža mladih)

3.1.Javne diskusije

3.2.Javna i medijska kampanja 

3.3.Konzultancije s nadležnim institucijama 

3.4.Konferencije

4. Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnoga društva 

(Mreža mladih)

4.1.Umrežavanje organizacija civilnoga društva 

4.2.Studiji o mladima

KURIKULUM GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.