Prvo javno predstavljanje Sustava osiguravanja kvalitete neformalnih obrazovnih programa SKOCKANO

Large_skockano

Na konferenciji „Hrvatska može bolje: Ima načina, kada ima volje“, 1. lipnja u 14 sati prvi put ćemo javno  predstaviti Sustav osiguravanja kvalitete neformalnih obrazovnih programa, razvijen u okviru projekta članica GOOD inicijative pod nazivom SKOCKANO.

Predstavljanje ovog pionirskog inovativnog pothvata kojim se želi doprinijeti regulaciji u sektoru civilnog društva uvođenjem standarda kvalitete u radu sa zajednicama i korisnicima održat će se 14:00-14:30 sati, a moći će se pratiti i putem Facebook stranice GOOD inicijative

Ideja za izradu Sustava došla je od organizacija civilnog društva koje rade u polju obrazovanja, iznikla je i formulirana na sastanku GOOD inicijative održanom u Novom Vinodolskom 2020. godine s željom razvoja sustava podrške organizacijama civilnog društva u unaprjeđenju njihovih obrazovnih programa.

Izrada je trajala godinu dana, na njemu je radila skupina sastavljena od svih projektnih partnera te tri vanjske stručnjakinje, a kroz nekoliko konzultacija uključene su bile i organizacije civilnog društva (OCD) te dodatni stručnjaci. Sustav je prošao pilot fazu sa uključenih 9 organizacija i šest evaluatora/ica.

 

Sustav se sastoji od standarda i kriterija kvalitete za pripremu, provođenje i evaluaciju programa neformalnog obrazovanja OCD-a, a na konferenciji će biti predstavljena i web stranica sa svim bitnim informacijama te registrom udruga koje nose oznaku Sustava SKOCKANO. Dodatna podrška organizacijama u unapređenju obrazovnih programa bit će i e-moduli koji će u narednih godinu dana biti postavljeni na ovu web stranicu.

Ciljevi Sustava su: povećati kvalitetu neformalnih obrazovnih programa koje provode organizacije civilnog društva; učiniti prepoznatljivijima i vidljivijima u lokalnoj zajednici kvalitetne neformalne obrazovne programe OCD-a; povećati povjerenje u OCD-e kao pružatelje neformalnih obrazovnih programa; pružiti unutarsektorsku podršku u unapređenju kvalitete tih programa; olakšati organizacijama ostvarivanje suradnje sa zajednicom, formalnim obrazovnim sustavom, civilnim društvom i drugim dionicima.

Uvođenje sustava je jamstvo ciljnim skupinama i dionicima da su obrazovni programi koje

provode organizacije civilnog društva u skladu s vrijednostima i načelima neformalnog obrazovanja te kvalitetni i razvijeni sa svrhom razvoja kompetencija ciljnih skupina i posljedično pozitivnog utjecaja na razvoj lokalne zajednice.

 

Radnu skupinu za Izradu Sustava činile/li su predstavnici/e projektnih partnera: Mario Bajkuša i Maja Šarić (Forum za slobodu odgoja), Lovorka Bačić (Centar za mirovne studije), Tina Đaković (Kuća ljudskih prava Zagreb), Silvia Žufić Dujmović (Centar za građanske inicijative, Poreč), Sturla Bjerkaker i Susan Morales Guerra (Phronesis SA, Norveška) te vanjske suradnice Nikoleta Poljak, Martina Horvat i Sunčana Kusturin.

Zahvalni smo Fondu za aktivno građanstvo koji nas je podržao i ohrabrivao u ovom izazovnom poduhvatu.

 

 

Naziv projekta:SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju

Nositelj projekta: Centar za mirovne studije

Partneri:

-Forum za slobodu odgoja (FSO)

-Kuća ljudskih prava Zagreb (KLJP)

-Centar za građanske inicijative, Poreč (CGI)

-GOOD Inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i  obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovne institucije (GOOD inicijativa)

-Phronesis SA

Projekt SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju je podržan s 199.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova

 

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.