Koordinacija organizacija civilnog društva za integraciju izbjeglica u hrvatsko društvo

Large-noimage

Koordinacija za integraciju okuplja organizacije civilnog društva koje imaju kapacitete za pružanje različitih socijalnih usluga azilantima, tražiteljima azila i strancima pod supsidijarnom zaštitom.
Cilj Koordinacije je uspostava mreže budućih pružatelja socijalnih usluga za tražitelje azila, azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom.
Koordinacija je uspostavljena 2011. godine i trenutno broji 13 organizacija: Attack, BABE, CMS, CESI, CNI, DPP, HCK, HPC, IMO, ISKRA, IZAZOV, KUD, KLJP, UNHCR, STATUS: M, Zagreb pride, Ženska soba.

B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipiran.

B.a.B.e su organizacija osnovana 1994. godine sa svrhom promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava koja se danas usredotočila na promicanje rodne ravnopravnosti i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života. Djelatnosti organizacije su: ljudska prava, prevencija nasilja i rodna ravnopravnost.

Psihološko savjetovalište ima sljedeće programe:
• individualno savjetovanje i psihoterapija,
• grupe podrške uz učenje socijalnih vještina putem igre (djeca i mladi),
• grupe podrške za odrasle.
Psihološko savjetovalište radi svakim danom, a naručiti se možete putem telefona 0800 200 144.

Pravno savjetovalište nudi pravne savjete za:
• zlostavljanje i nasilje u obitelji,
• bračne i izvanbračne odnose,
• uzdržavanje,
• roditeljsku skrb,
• mobbing na poslu i radne odnose,
• imovinskopravne odnose i dr.

Termini osobnog pravnog savjetovanja
• Osobno savjetovanje u prostorijama BaBe (uz prethodnu najavu na telefon 01 4663 666)
Srijeda 12.00 - 14.00; Četvrtak 14.00 - 20.00;
• Telefonsko savjetovanje (0800 200 144)
Utorak 17.00-19.00, Srijeda 10.00 - 12.00, Četvrtak 12.00 - 14.00

Kontakt: BaBe - Kuća ljudskih prava, Selska cesta 112a, 10000 Zagreb
www.babe.hr, babe@babe.hr, 01 4663 666, 0800 200 144


Hrvatski crveni križ

Hrvatski Crveni križ, u suradnji s državnim institucijama, provodi programe pomoći izbjeglicama, tražiteljima azila, azilantima i drugim migrantima u potrebi te žrtvama trgovanja ljudima. U skladu s načelima humanosti i nepristranosti pruža se pomoć i zaštita svim migrantima u potrebi, bez obzira na njihov status. Jedno od područja rada je azil i migracije u sklopu kojeg provode programe pomoći na područjima povratka. Programi s sastoje od:
• Mobilni timovi- skrbe za najugroženije korisnike u udaljenim selima i zaseocima na područjima povratka u Banovini, Kordunu, Lici, Slavoniji i dalmatinskom zaleđu. Usluge koje pružaju ovise o potrebama korisnika, a obuhvaćaju: tehničku pomoć, pomoć u kući i pomoć pri ostvarivanju zdravstvene zaštite.
• Tehnička pomoć sastoji se od: distribucije humanitarne pomoći, sitnih popravaka u kući, nabavke i cijepanja drva za ogrjev, košnje trave, prijevoza korisnika iz izoliranih sela do nadležnih institucija (radi rješavanja statusa i ostvarivanja prava), dopremanja pitke vode i organizacije čišćenja bunara.
• Pomoć u kući sastoji se od: psihološke potpore, dostave neophodnih namirnica i gotovih obroka, pomoći pri održavanju higijene prostora, pomoći pri administrativnim poslovima.
• Pomoć u ostvarivanju zdravstvene zaštite sastoji se od: prijevoza na liječničke preglede i pretrage u najbliže bolnice, podizanja recepata, te nabavke lijekova i ortopedskih pomagala.

Kontakt: Hrvatski Crveni križ, Ulica Crvenog križa 14, P.P.93 10 001 Zagreb
Služba za zaštitu migranata, voditeljica službe Sanja Pupačić, sanja.pupacic@hck.hr, 01/ 4655 814 (kućni 126)
http://www.hck.hr/hr, redcross@hck.hr, +385 1 4655 814, Fax + 385 1 4655 365


UNHCR
Ured pruža zaštitu i humanitarnu pomoć zbjeglicama i povratnicima koji su bili raseljeni tijekom ratnih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

UNHCR u Hrvatskoj ima dva osnovna cilja:
• podupirati i olakšati povratak i ponovnu integraciju hrvatskih izbjeglica iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine (BiH);
• pomoći hrvatskim vlastima i nevladinim udrugama da razviju sustava azila u skladu s međunarodnim/europskim načelima i praksom.
Područni ured u Sisku pokriva osam županija u srednjoj i istočnoj Hrvatskoj, dok ured u Kninu pokriva pet županija na jugu Hrvatske.

Kontakt: UNHCR, Radnička 41, 10000 Zagreb, Hrvatska, 01/ 3713-555, Fax.:01/ 3713-484
Područni ured Sisak, Antuna i Stjepana Radića 50, 44 000 Sisak, 044/521 398, Fax: 044/524 825
Područni ured Knin, Dr. Franje Tuđmana 2, 22 000 Knin, 022/ 664 747, Fax: 022/ 663 942
http://www.unhcr.hr/home

Hrvatski pravni centar
Hrvatski pravni centar je nevladina udruga u koju se građani/ke udružuju radi uspostave i unapređivanja vladavine prava, socijalne pravde i pluralističke demokracije u Republici Hrvatskoj, posebno uključujući promicanje značaja civilnog društva i zaštitu ljudskih prava. Programski pravci i aktivnosti udruge uključuju: pravno zagovaranje, monitoring, pravnu edukaciju i javne politike. HPC, uz podršku UNHCR-a pruža besplatnu pravnu pomoć tražiteljima/icama azila u prvostupanjskom postupku nakon podnesenog zahtjeva za azil.

Kontakt: Hrvatski pravni centar, Andrije Hebranga 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
www.hpc.hr, www.azil.com.hr, hpc@hpc.hr, 01/ 4854-934, Fax: 01/ 4835-013

Izazov
Udruga Izazov osnovana je 2006. godine. Bavi se promicanjem prava i socijalizaciju djece i mladih oboljelih od HIV-a radi integriranja zdrave i oboljele djece, provođenja kvalitetne edukacije, preventive i socijalizacije. Zalaže se za bolji položaj djece oboljele od HIV-a u društvu i neposredno pomaže toj djeci u njihovu radu i odgoju u slobodno vrijeme svojim društvenim i stručnim akcijama. Udruga Izazov u svoj rad uključuje djecu i odrasle tražitelje azila te sve osobe koje su dobile zaštitu u Repulici Hrvatskoj. Do sada su organizirali niz manifestacija sa djecom i mladima u Kutini i Zagrebu.

Kontakt: http://www.izazov-hiv.hr/, kontakt obrazac na internet stranici

Mreža mladih Hrvatske
Mreža mladih Hrvatske razvija javne politike za mlade kroz informiranje, javno zagovaranje, tematsko umrežavanje, međunarodnu suradnju, podupiranje razvoja organizacija mladih i partnerstvo s institucijama vlasti. Mreža mladih Hrvatska provodi nekoliko programa: Razvoj nacionalne politike za mlade; Razvoj lokalnih politika za mlade; Izgradnja kapaciteta organizacija mladih; Međunarodna suradnja i projekata: Novo doba ljudskih prava i demokracije u hrvatskim školama; Strukturirani dijalog o nezaposlenosti mladih, Jednake mogućnosti za sve mlade. Mreža mladih provodi seminare, treninge, radionice o mladima i za mlade u riziku od socijalne isključenosti te objavljuje publikacije i priručnike. U svoj rad neposredno uključuje mlade s manje mogućnosti, odnosno sve one u riziku od socijalne isključenosti.

Kontakt: Mreža mladih Hrvatske, Vladimira Nazora 22,10 000 Zagreb, Hrvatska
www.mmh.hr/, info@mmh.hr, + 385 1 4573 937

Iskra
Udruga Iskra iz Sesveta usmjerena je na kvalitetni stručni rad, vođenje projekata i aktivnosti za ranjive članove društva, pružanje psihosocijalne podrške pojedincima, obiteljima i zajednici. Također pružaju usluge individualnog i grupnog savjetovanja, edukacije i supervizije.

Kontakt: Iskra, Krešimira Kovačevića 4 10360 Zagreb - Sesvete, Hrvatska
www.iskra-ces.hr, info@iskra-ces.hr, podrska@iskra-ces.hr, 098/322 289

CESI
Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje je ženska, neprofitna udruga koja se zalaže za unapređenje društvenog položaja žena i ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti te za puno provođenje svih zakona i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava. Glavni ciljevi udruge su zagovaranje za puno ostvarenje ženskih ljudskih prava na nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini, poticanje veće učinkovitosti u provedbi javnih politika vezanih uz rodnu ravnopravnost i ženska ljudska prava, uključivanje i osnaživanje žena za sudjelovanje u društvenim, političkim i ekonomskim procesima. Udruga pruža i neposrednu podršku ženama i provodi projekte povećanja zapošljivosti žena na tržištu rada.

Kontakt: CESI, Nova cesta 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska
www.cesi.hr/, cesi@cesi.hr, 01 24 22 800, 095 903 5442, Fax: +385 (0)1 24 22 801

Ženska soba
Ženska soba - Centar za seksualna prava je nevladina, feministička, neprofitna organizacija, osnovana sa ciljem osnaživanja žena i osvještavanja institucija i javnosti o seksualnom nasilju i seksualnim pravima, kroz edukaciju, istraživanja, lobiranje i javni rad. Pružaju direktnu i indirektnu pomoć i podršku žrtvama seksualnog nasilja. Područje rada udruge odnosi se na: seksualno nasilje, trgovanje ženama, seksualna prava, ženska seksualnost, seksualne rodne manjine, LGBTIQ prava
Rad Ženske sobe odvija se kroz: edukaciju, znanstvena istraživanja, direktan rad sa žrtvama seksualnog nasilja, izdavaštvo, razvoj javnih politika protiv seksualnog nasilja kroz javni rad, lobiranje i umrežavanje.

Kontakt: Ženska soba, Maksimirska cesta 51A, 10000 Zagreb, Hrvatska
www.zenskasoba.hr, zenska.soba@zenskasoba.hr, 01/ 611 91 74, Fax.: 01/611 91 75

Koordinacija udruga za djecu
Koordinacija udruga za djecu zagovara i promiče interese i dobrobit djece, rukovodeći se načelima tolerancije, razumijevanja, te poštivanja njihovih prava i potreba. Cilj je kreiranje društva u kojem će sva dječja prava biti djelotvorno zaštićena u skladu s Konvencijom o pravima djeteta, te ustrajno djelovanje na osiguranju što kvalitetnijeg života sve djece, posebice one koja su zbog bilo kojeg razloga socijalno deprivirana ili marginalizirana.

Kontakt: Koordinacija udruga za djecu, Prilaz Gjure Deželića 30, 10 000 Zagreb, Hrvatska
www.kud.hr, kud@kud.hr, 01/48 46 306, Fax: 01/45 55 199


Attack!
Autonomni kulturni centar - Attack! udruženje je građana/ki koje prvenstveno djeluje na nivou grada Zagreba, s određenim projektima koji se realiziraju na razini cijlele Hrvatske. Bavi se poticanjem razvoja i prakticiranja alternativne kulture, mišljenja, djelovanja i izražavanja.
Attack! je nestranačka, neprofitna, nevladina, volonterska udruga građana/ki koja stvara i širi kulturnu i političku alternativu te alternativnu ekonomiju, osiguravajući prostor u javnosti svima koji se žele kreativno izraziti i sudjelovati u promjenama na lokalnoj razini, koje vode slobodnom društvu.

 

STATUS M

Kroz centar za mlade radimo direktno s mladima, pružamo im mogućnosti volontiranja uz evidenciju volontiranja i otvarati im prostor za vlastite ideje i doprinos društvu.

RESURSNI CENTAR - M-CENTER

Resursni centar radi na izgradnji kapaciteta za programe za mlade, dakle povezuje direktan rad s mladima s evaluacijom, standardizacijom, pripremom metodologija i radom s profesionalnim radnicama/radnicima za mlade.

Kroz M-centar također kontinuirano radimo na osvještavanju javnosti o važnosti uključenja muškaraca u procese postizanja rodne ravnopravnosti putem društvenih medija.

Udrugu je osnovao tim ljudi koji su od 2006. godine zajedno radili na neformalnoj edukaciji mladih, a koji između sebe ima više od 30 godina iskustva u radu s mladima.

Udrugu čine članovi i članice različitih profila: liječnik, informatičar, sociologinja, muzičar, studentica medicine, psiholog, studentica i student psihologije, profesor likovnog jezika, ekonomistica, liječnica, učenici i učenice srednjih škola te studentice i studenti, uz ostale... Udruga broji 60 članova i članica, te više od stotinu volontera i volonterki.
Status M je organizacija mladih i za mlade koja se bavi stvaranjem, provedbom i vrednovanjem edukativnih aktivnosti vezanih uz mlade, zagovaranjem za prava mladih, provedbom istraživanja o mladima i informiranjem mladih s ciljem unaprjeđenja njihovog statusa kroz sudjelovanje i osnaživanje.
Pružamo mladima potrebne životne vještine i znanja u nastojanju da izgrade sebe i stvore okolinu koja je ravnopravna, nenasilna, tolerantna, solidarna i rodno ravnopravna, a posebno smo usredotočeni na rad s mladim muškarcima.

Kontakt:
Status M, Petrova 114
10000 Zagreb, Croatia

T: +38512300447|+385977436200
E: status-m@status-m.hr


DPP - Društvo za psihološku pomoć

Osnovna svrha (misija) Društva za psihološku pomoć je ublažavanje patnji izazvanih traumatskim i stresnim događajima, te pružanje psihološke i psihosocijalne pomoći pojedincima, obiteljima, grupama i zajednicama u nevolji.

Ciljevi:

1. Pružiti izravnu psihosocijalnu pomoć onima koji su proživjeli traumatski stres, posvećujući posebnu pažnju najranjivijim dijelovima populacije
2. Pružiti psihološku podršku, usluge savjetovanja, tretmana i terapije pojedincima, grupama i obiteljima kojima su takve usluge potrebne.
3. Obrazovati profesionalne i para-profesionalne pomagače u području mentalnog zdravlja i služiti kao centar praktičnog dijela izobrazbe studenata.
4. Razviti tehnike i instrumente za procjenu potreba pojedinaca i zajednice.
5. Razviti program i metode praćenja potreba u području mentalnog zdravlja i indikatore za evaluiranje rezultata rada.
6. Pružiti profesionalnu podršku, savjet, konzultacije i superviziju organizacijama i pojedincima koji rade s ljudima.
7. Izdavati stručne knjige i priručnike, istraživačke članke, te brošure i letke namijenjene najširoj javnosti.
8. Podizati razinu svijesti zajednice o postojanju stresa, traume i oporavka, te razinu njihovog boljeg razumijevanja.

Kontakt:
Kneza Mislava 11, Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 (0)1 4826 112
Fax: +385 (0)1 4826 113
E-mail: spa@dpp.hr
www.dpp.hr

 

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.