Prevencija nasilja među mladima - Zvoni na nenasilje!

Large_imag0456

U četvrtak, 04.12.2014. u prostorijama Savjetovališta ''Luka Ritz'', održan je sastanak predstavnika gradske uprave, Savjeta mladih, stručnjaka, ravnatelja osnovnih i srednjih zagrebačkih škola te organizacija civilnoga društva na temu prevencije nasilja među mladima. Sastanak je organiziran u suradnji Savjetovališta Luka Ritz i Centra za mirovne studije, u okviru projekta 'Nasilje ostavlja tragove – Zvoni za nenasilje'. 

Nakon uvodne prezentacije u kojoj su iznešeni podaci prikupljeni u istraživačkom radu s ciljanim skupinama, učenicima osnovnih i srednjih škola, sudionici su se osvrnuli na visok postotak nasilja među mladima, te zabrinjavajućem podatku da se više od 90% ispitanika izjasnilo kako ne voli boraviti u školi. 

Ravnatelji škola, osvrnuli su se na detektirane probleme kao što su preopsežni nastavni planovi, podkapacitiranost školskog kadra, nedovoljna uključenost roditelja u rad škola. Naglašena je potreba  djelovanja stručnih timova u školama, koji nisu uobičajena praksa u svim  europskim zemljama ali koji su na žalost, zbog preopterećenosti administrativnim  obavezama  onemogućeni u efikasnijoj praksi kako sankcijskoj tako i preventivnoj.  Istaknuli su pojedine dobre primjere preventivne prakse koji su zbog ukidanja financijske potpore, ukinuti. Istaknuta je kvalitetna i efikasna suradnju s policijom, a predstavnik Policijske uprave grada Zagreba  istaknuo je bitne promjene koje su se dogodile u zadnjih deset godina kroz sustavnu edukaciju u svrhu prevencije, koje MUP-a provodi po školama i javnim ustanovama. Također je kao jedan od značajnih problema nasilja među mladima, identificirano sve učestalije okupljanje maloljetnika na javnim prostorima iza 23 sata, a koje je najčešće povezano s alkoholom i drogama. Iz iskustva direktnog rada s maloljetnicima, predstavnica Centra za socijalnu skrb i ravnatelji istaknuli su potrebu rada s roditeljima.

U konstruktivnom dijalogu sudionika , iznešene su specifičnosti u radu pojedinih i mogućnosti suradnje u sustavnom rješavanju problema nasilja među mladima. Jedno od bitnih rješenja je  nuđenje što kvalitetnijih sadržaja te podizanje razine vidljivosti pozitivnih primjera iz prakse  što je ujedno bio i jedan od ciljeva ovog sastanka. Izuzev toga, naglašena je uloga odgoja i obrazovanja, prije svega obrazovanja za nenasilje i građansku kompetenciju. 

Sastanak prethodi okruglom stolu koji će se održati krajem siječnja i koji ima za cilj povezati što više lokalnih dionika i potaknuti ih na međusobnu suradnju u svrhu prevencije nasilja među mladima. 

Projekt NOT - Nasilje ostavlja tragove – zvoni za nenasilje! je financiran u sklopu programa IPA Europske unije za Republiku Hrvatsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preporučite članak: